پروژه دسته بندی و انواع مبدل های حرارتی

<span>پروژه دسته بندی و انواع مبدل های حرارتی</span>

دسته بندی: صنایع

قیمت: 3000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

پيشگفتار    ۳
دسته بندی مبدل های حرارتی    ۵
بر اساس نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم    ۵
بر اساس جهت جریان سیال سرد و گرم    ۶
بر اساس مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم    ۸
بر اساس ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها    ۹
اصول طراحی مبدل های حرارتی    ۲۰
۱- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی    ۲۴
۲- طراحی حرارتی و هیدرولیکی    ۲۸
۳- طراحی مکانیکی    ۳۳
۴- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین  هزینه ها    ۳۷
۵-  فاکتورهای لازم برای  سبک و سنگین کردن    ۳۹
۶-  طراحی بهینه    ۴۰
۷- سایر ملاحظات    ۴۰
نرم افزار HTFS ( شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی )    ۴۱
TASC، طراحي حرارتي ، بررسي عملكرد و شبيه سازي مبدلهاي پوسته و لوله    ۴۲
FIHR، شبيه سازي كوره ها با سوخت گاز و مايع    ۴۲
MUSE، شبيه سازي مبدلهاي صفحه ای پره دار    ۴۳
TICP، محاسبه عايقكاري حرارتي    ۴۳
PIPE، طراحي، پيش بيني و بررسي عملكرد خطوط لوله    ۴۴
ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدلهاي حرارتي هواخنك    ۴۴
FRAN، بررسي و شبيه سازي مبدلهاي نيروگاهي    ۴۵
TASC، طراحي حرارتي ، بررسي و شبيه سازي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله    ۴۶
توانايي ها    ۴۶
كاربرد در فرآيند    ۴۷
مشخصات فني و توانايي ها    ۴۸
خواص فيزيكي    ۴۹
بررسي ارتعاش ناشي از جريان    ۴۹
خروجي    ۵۰
ACOL، شبيه سازي و طراحي مبدلهاي حرارتي هواخنك    ۵۲
طراحي    ۵۲
كاربرد در فرآيند    ۵۳
مشخصات فني و توانايي    ۵۴
نتايج خروجي    ۵۶
PIPESYS ، شبيه سازي خطوط لوله    ۵۸
امکانات و توانایی ها    ۵۹
نمونه هايي از كاربرد PIPESYS در عمل    ۶۰
نرم افزار Aspen B-jac    ۶۱
آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran    ۶۳
نحوه کار نرم افزار  Hetranدر حالت طراحی    ۶۵
محیط نرم افزار Aspen Hetran    ۷۲
تعریف مساله ( Problem Definition )    ۷۳
اطلاعات خواص فیزیکی ( Physical property data )    ۸۳
ساختار مبدل ( Exchanger Geometry )    ۹۴
داده های طراحی (  Design Data)    ۱۰۶
تنظیمات برنامه ( Program Options )    ۱۱۳
نتایج ( Results )    ۱۱۷
خلاصه وضعیت طراحی    ۱۱۸
خلاصه وضعیت حرارتی    ۱۲۱
خلاصه وضعیت مکانیکی    ۱۲۵
جزئیات محاسبه ( Calculation Details )    ۱۲۷
آشنایی با نرم افزار Aerotran    ۱۲۹
روش های طراحی نرم افزار Aerotran    ۱۳۱
آشنایی با نرم افزار  Teams    ۱۳۳
برنامه Props    ۱۳۶
برنامه Qchex    ۱۳۸
برنامه Ensea    ۱۴۰
برنامه Metals    ۱۴۲
برنامه  Primetal    ۱۴۴
برنامه Newcost    ۱۴۷

شامل ۱۵۲صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید