پایان نامه تعلیم و تربیت کار افرین رشته تاریخ و فلسفه

<span>پایان نامه تعلیم و تربیت کار افرین رشته تاریخ و فلسفه</span>

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

قیمت: 12500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

12500 تومان – خرید

بررسی حل تناقضات اصول آموزش و پرورش کرشن اشتاینز از دیدگاه دکتر محمد باقر هوشیا و ارائه کار آفرینی در تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت کار افرین

چکیده:
پایان نامه حاضر به بررسی چگونگی حل تناقضات ترتیبی اصول آموزش و پرورش کرشن اشتاینر از دیدگاه دکتر محمدباقر هوشیار و تعلیم و تربیت کارآفرین پرداخته است اصول آموزش و پرورش «جستجوی آنگونه مبانی عقلانی و آنگونه مقیاس ها است که بوسیله آن می توان در هر مورد با کمال سهولت رفتار تربیتی مطلوب کرد» اصول آموزش و پرورش در موجب فعل و انفعال دانش آموز می‌شود، هم خط مشی و نوع روش معلم را در امر آموزش و پرورش بدست می‌دهد و هم حدود آموزش و پرورش و نوع هدفی را که او و شاگردانش هر دو به سوی آن باید سائر (روان) باشند را معین می کنند؛ و تناقض در تعلیم و تربیت از نظر هوشیار بدین معنی است که «هر گاه ربط میان اصل تربیتی و هدف معین نباشد و برای هدفی که مطلوب ماست از اصل متناسب به آن بیرون نرویم، اشکالاتی که در جریان آموزش و پرورش رخ می‌دهد، تحت عنوان «تناقض» از آنها یاد کرده است» روش مورد استفاده در استفاده در این پژوهش تحلیلی اسنادی بوده و در ارتباط با موضوع پایان نامه چهارده سئوال ارائه گردیده و در این جهت کلیه منابع و مراجع موجود مرتبط با موضوع سئوال ها مورد بررسی قرار گرفته است.
هوشیار اصول هفت گانه آموزش و پرورش کرشن اشتاینر را به شش اصل متقارن ذکر کرده و به سه تناقض رسیده و برای هر یک از تناقضات، راه حلی ارائه داده است، هوشیار اصل «کنونی بودن (تناسب عمل و وضع)» و اصل «فعالیت» کرشن اشتاینر را درهم ادغام و بر روی هم «اصل فعالیت به قید آن» نامیده است. کرشن اشتاینر و هوشیار هردو دیدگاه علمی به آموزش و پرورش دارند و از طرفداران تعلیم و تربیت پیشرو هستند و تعصب و غرض ورزی را در تعلیم و تربیت جایز نمی دانند و هر دو دانش آموز را نقطه مرکزی و هدف تربیت و تعلیم می دانند. در بررسی آراء و اندیشه های تربیتی کرشن اشتاینر و هوشیار تفاوتها و تشابهاتی وجود دارد. در این پایان برای حل تناقضات تربیتی دیدگاه مربیان ایرانی و غربی ذکر گردیده و نیز چگونگی مدیریت این تناقضات در محیط آموزشی و سوق آن به سوی کارآفرینی (خلاقیت و نوآوری)، خصوصیات و ویژگی ها و الگوی تدریس نظام تعلیم و تربیت کارآفرین مورد بررسی و راهبردهای ارائه گردیده است.
کلید واژه‌ها:
اصول آموزش و پرورش، تناقضات تربیتی، کرشن اشتاینر، محمدباقر هوشیار، تعلیم و تربیت کارآفرین

شامل۴۵۳صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید