پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی صورخیال درغزلیّات و قصاید فخرالدّین عراقی

<span>پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی صورخیال درغزلیّات و قصاید فخرالدّین عراقی</span>

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

قیمت: 10500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10500 تومان – خرید

پايان نامه  براي دريافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرايش: زبان و ادبيات فارسي

عنوان:

صور خيال در غزليات و قصايد فخرالدّين عراقي

شامل ۱۳۰ صفحه

چكيده

فخر الدّين عراقي از شاعران و عارفان ادب فارسي در سده ي هفتم هجري مي باشد. شعرهايش رنگ و بوي عرفان دارد. همان طوري كه مي دانيم آنچه سخن را شاعرانه مي كند تصاوير شعري يا صورت هاي خيال دل انگيز آن است كه از تصرّف شاعرانه در واقعيت خارج نشأت مي گيرد. عراقي از جمله شاعراني است كه صور خيال را براي بيان انديشه هاي عرفاني به كار برده و صور خيال در واقع نمودهاي گوناگون تخيل مي باشد. به كمك تشبيه، استعاره و كنايه مي توان تصويري زيبا آفريد.

در اين رساله كوشش نگارنده بر آن بوده كه غزليّات و قصايد فخرالدّين عراقي را از جنبه خاص بيان هنري مورد بررسي قرار دهد. اين علم ابتدا شامل ۴ فصل (تشبيه،استعاره،كنايه و مجاز) بود كه با توجه به بررسي ابيات مجاز در شعر او به كار برده نشده است.

در اين رساله به پيشگفتار، مقدمه، تشبيه و استعاره و كنايه و انواع آنها پرداخته ايم.

بررسي صور خيال در اشعار يك شاعر ، به ما كمك مي كند تا دريچه اي به ذهن او بگشايم و ببينيم اگر استعاره و تشبيه به كار مي برد محسوس هست يا معقول ، تا از اين رهگذر به گستره ي انديشه ي او راه يابيم.

فهرست

عنوان                                                                                                                             صفحه

چكيده ………۱

پيشگفتار…….۲

مقدمه………..۴

فصل اول: كليات………..۱۷

۱-۱           هدف

۱-۲           پيشينه ي تحقيق

۱-۳           روش كار

فصل دوم: تشبيه۲۰

۲-۱           انواع تشبيه:

۲-۱-۱   تشبيه مؤكّد

۲-۱-۲   تشبيه مطلق يا صريح

۲-۱-۳   تشبيه بليغ

۲-۱-۴   تشبيه مجمل

۲-۱-۵   تشبيه مفصّل

۲-۲           انواع تشبيه به اعتبار طرفين تشبيه

۲-۲-۱   حسي به حسي

۲-۲-۲   حسي به عقلي

۲-۲-۳   عقلي به حسي

۲-۲-۴   عقلي به عقلي

۲-۲-۵   خيالي

۲-۲-۶   وهمي

۲-۳           انواع تشبيه به اعتبار افراد و تركيب طرفين

۲-۳-۱   مفرد به مفرد

۲-۳-۲   مفرد به مركب

۲-۴           انواع تشبيه به اعتبار تعدّد طرفين

۲-۴-۱   تشبيه ملفوف

۲-۴-۲   تشبيه مفروق

۲-۴-۳   تشبيه جمع

۲-۵           اقسام ديگر تشبيه

۲-۵-۱   تشبيه مضمر

فصل سوم: استعاره……۶۶

۳-۱            انواع استعاره  استعاره ي مصرّحه

۳-۲           استعاره ي مکنيّه

۳-۳           استعاره ي تمثیلیّه

۳-۴           اقسام استعاره به اعتبار ذکر لوازم طرفین:

۳-۵           استعاره ی مجرّده

۳-۶           استعاره ي مرشّحه

۳-۷           استعاره ی مطلقه

۳-۸           استعاره ی تخییلیّه

فصل چهارم: كنايه ……۸۷

نتيجه گيري …..۱۱۲

منابع ……۱۱۳

چكيده ي انگليسي…….۱۱۵

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید