پایان نامه ورد طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

<span>پایان نامه ورد طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت</span>

دسته بندی: کامپیوتر

قیمت: 4500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پایان نامه طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني كامپيوتر

در رشته : نرم افزار كامپيوتر

چكيده :
نرم افزار طراحي شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت است . از آنجائيكه كاركنان دولت نياز به آموزش هايي مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مديريت آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان اين وظيفه را دارد كه جهت به روز رساني كارمندان دوره هاي مختلف مربوطه را برگزار نمايند و گذراندن هر يك از دوره ها مستلزم صدور گواهينامه مربوط به آن دوره براي فرد مورد نظر مي باشد و اين گواهينامه داراي استاندارد مدت زمان و شرايط خاص مي باشد كه در حال حاضر برنامه اي با نام صدور گواهينامه تحت برنامه نويسي فاكس مي باشد كه مورد استفاده قرار مي گيرد .
برنامه موجود تحت فاكس از نظر گرافيكي در سطح خيلي پاييني قرار داشت و همچنين كاربران كار با آن برنامه را سخت مي دانستند . بدين منظور برنامه اي تحت ويژوال         سرلوحه كار قرار گرفت ، كه داراي امكاناتي مثل اضافه كردن اطلاعات به بانك ، حذف كردن اطلاعات از بانك ،‌ ويرايش كرن اطلاعات و غيره مي باشد .
نتيجه كار اين است كه اين نرم افزار داراي امكانات بيشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتري نسبت به سيستم قبلي است و در آينده مي توان توسط اين نرم افزار نرم افزار هاي بهتر و كم نقصي را ايجاد كرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول:تعريف و امكان سنجي مسئله………………………………………………………..۳

۱-۱ تعريف مسئله…………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲اهداف مسئله………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۳-۱ اهداف كلي……………………………………………………………………………………………۵

۱-۳-۲ اهداف جزئي…………………………………………………………………………………………۵

۱-۳ مشكلات و موانع……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع……………………………………………………………………………..۵

۱-۵ امكان سنجي……………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم:تجزيه و تحليل و طراح سيستم……………………………………………………۷

۲-۱ تعريف كامل مسئله…………………………….. ……………………………………………………………………۸

۲-۲ دياگرام متن …………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۳ دياگرام گردش مستندات…………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۴ نمودار dfd………………………………………………………………………………………………………….11

۲-۴-۱ نمودار dfd سطح ۱ ……………………………………………………………………………۱۲

۲-۴-۲ نمودار dfd سطح ۲…………………………………………………………………………….۱۳

۲ -۴-۳ نمودرا dfd‌سطح ۳ ……………………………………………………………………………۱۴

۲-۵ شرح فرم هاي ورودي و خروجي……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۶ شرح پردازه هاي جزئي……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۷ نمودارERD…………………………………………………………………………………………………………..19

۲-۸ بانك اطلاعاتي و تعيين ويژگي فيلدها ……………………………………………………………………….۲۰

۲-۳ طراحي محيط گرافيكي واسط كاربر(GUI)………………………………………………………………..26

۲-۳-۱ طراحي منوها………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۹-۲ طراحي فرمهاي ورودي…………………………………………………………… …………………..۲۷

۲-۹-۳ طراحي فرمهاي خروجي………………………………………………………………………………..۲۸

فصل سوم: پياده سازي سيستم………………………………………………………………………..۲۹

۳-۱ ويژگيها و علل انتخاب برنامه نويسي………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲ ويژگيها و علل انتخاب پايگاه داده اي…………………………………………………………………………۳۱

۳-۴ شرح زير برنامه هاي توليد اطلاعات ………………………………………………………………………….۳۳

فصل چهارم:راهنماي اجراي برنامه ………………………………………………………………۵۰

۴ -۱ سخت افزار مورد نياز………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲ نرم افزار موردنياز…………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۳ نحوه نصب برنامه……………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۴ تشري نحوه اجراي برنامه…………………………………………………………………………………………۵۶

نتيجه گيري و پيشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………..۶۱

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید