پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر

<span>پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 5000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

چكيده

اشكال و پديده هاي كنوني سطح زمين ، حاصل فرايندهاي اقليمي دوران گذشته است. اين فرايندها تحت تاثير اقليم حاكم بر مناطق مختلف ، متفاوت بوده و در نقاط مختلف زمين آثار گوناگوني از خود برجاي نهاده است . دانشمندان علوم مختلف با روش هاي خاص خود شرايط جغرافيايي حاكم بر زمين را در گذشته مورد بررسي قرار مي دهند . از جمله ژئومورفولوژيست ها كه با بررسي اشكال ژئومورفيك امروزي تحولات اقليمي گذشته را بررسي مي كنند. در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از روش هاي معمول در ژئومورفولوژي ، تحولات اقليمي دوران چهارم در حوضه آبريز گرگا نرود ( تا گنبد كاووس ) مورد بررسي قرار گيرد. به اين منظور ابتدا با تعمق برفرمهاي ژئ ومورفيك در منطقه مانند تپه هاي لسي، سيرك هاي يخچالي و پديده هاي كارستي تغييرات محيطي آشكار گرديد. سپس با اتكا به تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي توپ وگرافي ، سيرك هاي يخچالي منطقه مشخص و با روش رايت خط برفمرز دائمي در آخرين دوره يخبندان ( ۱۷۴۰ متر) بدست آمد. در مرحله بعد با بررسي گراديان ( دماارتفاع) منطقه ، نقشه همدماي زمان حاضر ترسيم گرديد و با استفاده از رابطه مزبور و ارتفاع برفمرز دائمي منطقه در كواترنر ، نقشه همدماي دوران چهارم

 

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید