مقاله چگونه در درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

<span itemprop="name">مقاله چگونه در درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم</span>

دسته بندی:

نوع فایل:

قیمت: 1700 تومان

قابلیت ویرایش: ندارد

تعداد نمایش: 437 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۲ آبان ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۲ آبان ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1700 تومان – خرید

مقاله چگونه در درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

«چکیده»
ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم.
همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد.
همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم.که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم.

پاسخ دهید