مقاله مقایسه تطبیقی ارث در ایران و فرانسه رشته حقوق

<span>مقاله مقایسه تطبیقی ارث در ایران و فرانسه رشته حقوق</span>

دسته بندی: علوم انسانی

قیمت: 5000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

مقاله مقایسه تطبیقی ارث در ایران و فرانسه رشته حقوق

استفاده از هایپر لینک در فهرست

چكيده

نوشتار حاضر با عنوان «ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه» به بررسي، رژيم‏هاي مالي زن و شوهر در حقوق ايران و فرانسه كه يكي از مدرن‏ترين حقوق مدون غرب است، مي‏پردازد.

حقوق ايران به پيروي از فقه اماميّه قائل به اصل استقلال مالي زوجين در مالكيت، اداره و بهره‏برداري از اموال خودشان است. امّا در حقوق فرانسه رژيم‏هاي مختلف جدايي اموال و اشتراك اموال وجود دارد. در حالي كه زن فرانسوي تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورين در مي‏آمد امّا به مرور زمان تحوّلاتي ايجاد شد و به زن اختيارات بيشتري اعطا گرديد، البته هنوز هم، در فرانسه اختيارات زن كمتر از مرد است. ما بر اين باوريم كه رياست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل براي زن و شوهر است و رياست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور كه حمل، سبب ديگر براي الزام به انفاق به نفع زن حامله است. اين در حالي است كه در حقوق فرانسه تأمين هزينه زندگي و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.

واژگان كليدي: اموال زوجين، استقلال مالي زوجين، رژيم جدايي اموال، رژيم اشتراك اموال

فهرست
چكيده    ۲
مقدمه    ۳
۱- رژيم‏هاي اشتراك اموال    ۵
۱ـ۱) رژيم‏هاي قراردادي اشتراك    ۵
۱-۱-۲- رژيم اشتراك اموال منقول و دارايي‏ها    ۶
۱-۲- رژيم قانوني اشتراك در دارايي    ۷
۲- رژيم‏هاي افتراقي (جدايي اموال(    ۷
۲-۱- رژيم جدايي اموال    ۷
۲ـ۲- رژيم مشاركت در دارايي‏ها    ۸
مبحث دوم: ترتيب اموال زوجين در دوران زندگي زناشويي    ۹
گفتار اول: مفهوم انفاق    ۱۰
الف) مباني نفقه از ديدگاه فقهاي شيعه    ۱۰
ب- مبناي حقوقي نفقه    ۱۲
ج- مبناي تعهد به انفاق در حقوق فرانسه    ۱۲
گفتار سوم: امتيازها و ويژگيهاي نفقه زن    ۱۳
گفتار پنجم: زوال و سقوط تعهد به انفاق    ۱۵
الف- نشوز زوجه    ۱۵
ب‏ـ انحلال نكاح    ۱۵
ج- اسقاط حق نفقه توسط متعهدله    ۱۵
د- مرور زمان    ۱۶
گفتار ششم: ضمانت اجراي نفقه    ۱۶
الف- ضمانت اجراي مدني    ۱۶
مبحث سوم: ترتيب اموال زوجين پس از انحلال نكاح    ۱۹
گفتار اول: تعهد به انفاق پس از انحلال نكاح    ۱۹
الف- نفقه زوجه در عده رجعيه    ۱۹
ب- نفقه زن حامله در زمان عده طلاق باين و فسخ نكاح    ۲۰
ج- نفقه زن حامله در زمان عده وفات    ۲۱
د- تعهد به انفاق پس از انحلال نكاح در حقوق فرانسه    ۲۲
گفتار دوم: مقرّرات حمايتي براي پس از انحلال نكاح    ۲۳
الف- حقّ‏الزحمه (اجرت‏المثل) فعاليّتهاي زن در منزل    ۲۳
ب- نحله (بخشش اجباري(    ۲۷
نتيجه‏ گيري    ۲۹

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید