مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

<span>مقاله عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران</span>

دسته بندی: مدیریت

قیمت: 4000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه
مقدمه                                                                                                   ۶- ۵
اشتغال وبيكاري وكشورهاي درحال توسعه                                                          ۸-۷
تعريف بيكاري و انواع آن                                                                           ۱۲- ۹
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                                                                   ۱۲
ابهام ذهني بودن مفهوم كنوني اشتغال                                                                ۱۵-۱۲
نتايج ابهام مفهوم اشتغال                                                                              ۱۶-۱۵
نگرشي به مفهوم جديد اشتغال                                                                       ۱۸- ۱۶
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی                                                                        ۲۰-۱۸
آموزش و اشتغال
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                                                               ۲۱
تحولات اشتغال بر اساس تخصص                                                                     ۳۵-۲۲
توزیع شاغلان درسال ۱۳۷۵به تفکیک سطوح تحصیلی                                                ۳۸-۳۶
مسائل اشتغال زنان در ايران                                                                               ۴۳-۳۸
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                                                                 ۴۶-۴۴
سهم زنان دراشتغال ایران                                                                                            ۴۷
علل بیکاری                                                                                                  ۵۳-۴۸
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل                                                                      ۵۷- ۵۴
تحولات اشتغال وبیکاری                                                                                  ۶۱-۵۷
تحولات بیکاری                                                                                             ۶۶-۶۱
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور                                                                        ۶۸-۶۷
بیکاری در استان یزد                                                                                          ۶۹
بررسي و تحليل روند تغييرات نرخ فعاليت و بيكاري استان طي دوره ۸۱ – ۱۳۷۵               ۱۱۶-۷۰

شامل۱۰۹صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید