مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی

<span>مقاله خلاصه ای از تاریخ اتحاد جماهیر شوروی</span>

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

قیمت: 4600 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4600 تومان – خرید

فهرست

فصل اول: طرح تحقيق
۱- عنوان
۲- مقدمه
۳- هدف از انجام تحقيق
۴- اهميت موضوع مورد مطالعه
۵- تبيين فرضيه ها
فصل دوم: ادبيات تحقيق
۱-۲- دوران لنين ] ثبات امپراطوري [
۲-۲- دوران استالين ] وحشت و ارعاب [
۳-۲- دوران خروشچف ] شكست هاي بزرگ [
۴-۲- دوران برژنف ] اقتدار جماهير [
۵-۲- دوران گورباچف ] اصلاحات ناموفق [
۶-۲- پيامدهاي فروپاشي شوروي
۱-۶-۲- تولد پانزده جمهوري جديد
۲-۶-۲- تهديد امنيت
۳-۶-۲- اروپاي واحد
فصل سوم: روش مراحل اجراي تحقيق
۱-۳- روش انجام تحقيق
۲-۳- جامعه آماري
۳-۳- محيط پژوهش
۴-۳- ابزار گردآوري اطلاعات
۵-۳- اصطلاحات
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها:
فصل پنجم: خلاصه تحقيق و پيشنهادها
۱-۵- نتيجه
۲-۵- پيشنهاد
۳-۵- منابع:

شامل۱۴۷صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید