مقاله بررسي كنترل فازي تطبيقي

<span>مقاله بررسي كنترل فازي تطبيقي</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 7000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
7000 تومان – خرید

مقدمه

سمینار بررسي كنترل فازي تطبيقي :

همانگونه كه مي دانيم، سيستم هاي فيزيكي پيچيده را يا اصلاً نمي توان مدل نمود و يا مدل سازينادقيقي از سيستم خواهيم داشت و به عبارتي با مدل هاي رياضي نادقيق مواجه خواهيم بود چرا كهمجبور به بسياري ساد هسازي ها و ايده آل سازي ها خواهيم بود. اين ساده سازي ها ما را منتهي مي كندبه اينكه يك مقدار عدم دقت، ابهام و نايقيني را در فاز مد لسازي رياضي بپذيريم و اينها رانمي توان از دنياي مدل سازي سيست مهاي فيزيكي حذف نمود، همانگونه كه اصطكاك خاصيتغيرخطي بودن را نم يتوان حذف نمود. در اين گونه مواقع تكنيك هاي آناليز و كنترل مبتني بر مدل،چه ساده مثل كنترل كننده هاي كلاسيك و چه پيچيده مثل كنترل كننده هاي غيرخطي، جهت كنترلموثر اين سيست مها كارايي ندارند. جهت غلبه بر اين مشكل مجبور به استفاده از روش هايغيركلاسيك مانند كنترلرهاي فازي هستيم. بدين منظور در اين سمينار به بررسي كامل كنترلرهايفازي و همچنين نحوه تركيب آ نها با رو شهاي كنترل تطبيقي خواهيم پرداخت.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات147
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید