مقاله آلیاژهای حافظه دار

<span>مقاله آلیاژهای حافظه دار</span>

دسته بندی: کامپیوتر

قیمت: 6900 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6900 تومان – خرید

دانلود مقاله ورد آلیاژهای حافظه دار

–   مقدمه و تاريخچه
آلياژهاي حافظه دار موادي بسيار جالب با مشخصات حفظ شكل و سوپرالاستيسيته هستند كه فلزات و آلياژهاي معمولي اين خاصيت را ندارند . خواص متمايز و برتري آن ها نسبت به ساير آلياژها عكس العمل شديد اين مواد نسبت به برخي پارامترهاي ترموديناميكي و مكانيكي و قابليت بازگشت به شكل اوليه در اثر اعمال پارامترهاي مذكور است . وقتي يك آلياژ معمولي تحت بار خارجي بيش از حد الاستيك قرار ميگيرد تغيير شكل ميدهد . اين نوع تغيير شكل بعد از حذف بار باقي مي ماند . آلياژ حافظه دار  منجمله نايتينول  رفتار متفاوتي از خود ارائه مينمايد . در دماي پايين يك نمونه حافظه دار مي تواند تغيير شكل پلاستيك چند درصدي را تحمل كند و سپس به صورت كامل به شكل اوليه در دماي بالا برگردد . و اين تنها با افزايش دماي نمونه ممكن است. اين فرآينددربارةپديدةحافظه داري شكل اولين بار در سال۱۹۳۲ توسط,Change Readمشاهد شدآنها وارون پذيري حافظه شكلي رادر AuCd ازطريق مطالات فلزشناسي وتغيرات مقاومت الياژ بررسي كردند و  براي مدت زمان طولاني در حد كنجكاوي آزمايشگاهي باقي  ماند تا اينكه اين در سال ۱۹۵۶ مشاهدات و تحقيقات مربوط به تز دكتراي Horbojen در موضوع اثر حافظه دار  در آلياژ CuZn منتشر شد و در سال ۱۹۶۳ كشف حافظه داري شكل در آلياژ NiTi با درصد اتمي مساوي (۵۰-۵۰%) توسط Buhler و همكارانش  نظر دانشمندان ومحققين را جلب نمود.

شامل۶۵صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید