مقاله الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره

<span>مقاله الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 5000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
5000 تومان – خرید

مقدمه

سمینار الگوریتمهاي نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده هاي توان بالاي TWTA ماهواره :

توان و پهناي باند به عنوان دو فاکتور مهم در ارتباطات ماهواره اي مطرح می باشند. افزایش درخواست براي

دریافت سرویسهاي مختلف مخابراتی ما را بر آن داشته است که به فکر بهره گیري موثرتر از پهناي باند

م یتواند روشی براي بهره برداري بهتر از پهناي باند QAM باشیم. استفاده از مدولاسیون سطوح بالاي

بکار گرفته DVB-RCS براي مدوله کردن سیگنال ارسالی در فرستنده هاي QAM باشد. مدولاسیون

به عنوان تقویت کننده توان استفاده می کند TWTA از تقویت کننده DVB-RCS م یشود. یک فرستنده

۲-۱ ]. با بهبود کارایی این نوع تقویت کننده می توان مصرف توان، وزن و در نتیجه هزینه پرتاب ماهواره را ]

در بیشتر موارد یک TWTA به صورت قابل ملاحظه اي کاهش داد. همانطور که می دانیم تقویت کننده

تنها به TWTA 1 نشان می دهد، تقویت کننده – تقویت کننده غیر خطی می باشد. همانطور که شکل ۱

ازاي توانهاي ورودي کم، خطی می باشد. از طرفی کار با سطح توان پایین کارایی تقویت کننده را کاهش

باید نقطه کار تقویت کننده در TWTA م یدهد. بنابراین براي داشتن کارایی مطلوب در تقویت کننده

نزدیکی ناحیه اشباع قرار گیرد. کار در نزدیکی ناحیه اشباع باعث عملکرد غیر خطی تقویت کننده شده و

این عملکرد غیر خطی باعث بروز اغتشاش در خروجی خواهد شد. خاصیت غیر خطی تقویت کننده توان

به عنوان یک مشکل اصلی در دستیابی به نرخ ارسال داده بالا و داشتن طیف مطلوب در TWTA بالاي

خروجی می باشد. در تقویت کننده غیر خطی به علت بروز اثرات غیر خطی، طیف خروجی پهن شده و

می شود. به منظور افزایش راندمان در M-QAM باعث کاهش کارایی پهناي باند در مدولاسیونهاي

۶۴ استفاده کرد. QAM 32- و QAM بکارگیري پهناي باند می توان از مدولاسیونهاي با نرخ داده بالا مانند

براي رفع مشکلات حاصل از غیر خطی بودن تقویت کننده و اغتشاشات حاصل از آن می توان از تکنیک

استفاده نمود. تکنیک پبش اعوجاج به طراحان سیستمهاي ارتباطی این (pre-distortion) پیش اعوجاج

امکان را می دهد که خروجی تقویت کننده بدون اعوجاج داشته باشند.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات58
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید