طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري بر روي زير ۱٫۵۵μm در پنجره InP لايه

<span>طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري بر روي زير ۱٫۵۵μm در پنجره InP لايه</span>

دسته بندی: کارشناسی ارشد

قیمت: 4000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
4000 تومان – خرید

طراحي مدار مجتمع يكپارچه مبدل اندازه لكه و فتودتكتور موجبري

چكيده:

در پنجره ط ول InP/InGaAsP در اين پايان نامه، طراحي و شبيه سازي مبدل اندازه لكه مبتني بر مواد

۱٫۵۵ ارائه شده است . در ابتدا ساختار و عملكرد ادوات فعال و غيرفعال نوري كه داراي μm موج

قابليت مجتمع سازي با مبدل اندازه لكه هستند، مورد بررسي قرار گرفته است . سپس طراحي يك

۱٫۵ و عرض ورودي mm 0.2 و mm مبدل اندازه لكه هيبريد بر پايه دو نوع تيپر افقي و عمودي به طول

۱۰ بر روي زيرلايه μm× ۵μm 10 ، براي ايجاد مود اصلي خروجي با پهناي پرتو گوسي μm 2 و μm

۱۰ با يكديگر GHz انجام شده است . براي اينكه بتوان ادوات فعال را در فركانس هاي بالاتر از n++-InP

مي باشد، لذا براي طراحي مبدل اندازه لكه InP(SI-InP) مجتمع سازي نمود نياز به زيرلايه نيمه عايقي

نوع و ضخامت لايه هاي ساختار مشخص ،ARROW بر اساس مفهوم ساختار ، SI-InP بر روي زيرلايه

OPTIWAVE و COMSOL گرديده و در دو سطح مقطع طولي و عرضي مبدل در نرم افزارهاي

شبيه سازي انجام شده است . پس از انجام كليه شبيه سازي ها براي طول هاي مختلف تيپر و بررسي

نمودارهاي حاصل از تغييرات ضريب شكست و ضخامت هاي مختلف لايه هاي مبدل، ساختار بهينه اي

۱ ايجاد شد . در انتها، قابليت مجتمع سازي مبدل با ادوات نوري همچون dB با تلفات تزويج كمتر از

مورد بررسي قرار گرفته است. OPTIWAVE آشكارساز و ليزر توسط نرم افزارمورد بررسي قرار گرفته است.

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات67
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید