دانلود گزارش کار آزمایش حد مایع و حد خمیری خاک

<span>دانلود گزارش کار آزمایش حد مایع و حد خمیری خاک</span>

دسته بندی: فیزیک

قیمت: 10750 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

10750 تومان – خرید

آزمایش حد مایع و حد خمیری خاک

هدف : تعیین حد مایع و حد خمیری یک نمونه خاک

الف ) آزمایش حد مایع : Liquid limit
مقدمه:
وسایل مورد نیاز آزمایش
روش انجام آزمایش
محاسبات انجام شده
بررسی خطاها
ب ) آزمایش حد خمیری :  Plastic limit
مقدمه
وسایل مورد نیاز آزمایش
روش انجام آزمایش
محاسبات انجام شده
بررسی خطاها
کاربرد عملی آزمایش

***

مقدمه:
روشی که برای بدست آوردن حد روانی در ایران متداولتر است ، استفاده از دستگاه کاساگراند می باشد .این دستگاه وسیله ای است مشتمل بر یک جام فلزی نسبتاً تخت که به وسیله یک لولا به پایه ای متکی است . با این وسیله می توان جام را تا ارتفاع ۱۰ میلیمتر بالا برد و سپس آنرا حول لولا روی کف دستگاه سقوط داد. برای انجام این آزمایش قدری از نمونه خمیر خاک در جام قرار داده می شود و پس از قطع سطح آزاد آن ، بوسیله یک شیارزن ویژه شیاری در وسط خمیر خاک از لولا به طرف دیگر کشیده می شود . با این ترتیب نمونه به دو قسمت مساوی تقسیم شده است . در اثر بلند کردن و انداختن های مکرر جام با سرعت دو بار در ثانیه دو قسمت خاک به یکدیگر نزدیک می شوند . تعداد دفعات سقوط لازم برای آنکه شیار در کف جام در طولی برابر ۱۳ میلیمتر بسته شود یادداشت می شود . این عمل چندین بار تکرار می شود تا آنکه تعداد ضربات حاصل از دو آزمایش متوالی برابر شوند .پس از آن میزان رطوبت موجود در خاک تعیین می گردد .این آزمایش نیز حداقل چهاربار تکرار باید شود. در هر بار بر میزان رطوبت خاک باید افزود ، به طوریکه تعداد ضربات بین ۱۵ تا ۳۵ در هر آزمایش باشد . منحنی نمایش تغییرات درصد رطوبت بر حسب لگاریتم تعداد ضربات رسم می شود . بنابر تعریف در این آزمایش حد روانی میزان رطوبتی است که شیار بین دو قسمت خاک در اثر ۲۵ ضربه در طولی برابر با ۱۳ میلیمتر بسته شود .

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید