دانلود ورد پروپوزال طرح تحقیقاتی رشته های پزشکی

<span>دانلود ورد پروپوزال طرح تحقیقاتی رشته های پزشکی</span>

دسته بندی: روانپزشکی

قیمت: 13500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

13500 تومان – خرید

دانلود مقاله ورد پروپوزال طرح تحقیقاتی رشته های پزشکی قابل ویرایش

عنوان طرح:    

ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با گازهای هوشبر نیتروس اکساید و ایزوفلوران در اتاق های عمل جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی البرز

       الویت مرتبط:

طرح بصورت       الف: رساله یا پایان نامه                 ب:  پروژه مستقل                               ج: مشترک با

     نام و نام خانوادگی مجری اول طرح:

     نام و نام خانوادگی مجری دوم طرح:

قسمت اول- توضیح نکات ضروری

 

توجه : خواهشمند است قبل از تکمیل فرم, مطالب زیر رابه دقت مطالعه فرمایید:

 

۱- خلاصه روند بررسی طرح های تحقیقاتی  دردانشگاه علوم پزشکی البرز بدین ترتیب است بر این اساس این فرم باید پس از تکمیل جهت بررسی و طی مراحل تصویب به معاونت پژوهشی دانشگاه  تحویل داده شود:

الف-تکمیل و ارائه پیش نویس طرح توسط مجری  طرح  به گروه آموزشی مربوطه

ب-بررسی و اصلاح طرح در معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه

ج-ارائه طرح اصلاح شده همراه  با فرم های داوری اعمال شده از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

د- کارشناسی طرح توسط کارشناسان حوزه مدیریت پژوهشی

ه-تکمیل اطلاعات و قرارگرفتن طرح در دستور کار شورای  پژوهشی دانشگاه

و-بررسی طرح و تصمیم گیری در شورای  پژوهشی دانشگاه

ز-اعلام به مجری و در صورت تصویب, عقد قرارداد و ارائه گزارشات لازم براساس مفاد قرارداد

 

۲-در مواردی که اجرای طرح پیشنهادی مستلزم همکاری بخش ها یا سازمان های دیگر باشد, مجری طرح باید قبلا نظر موافق سازمان های مربوطه را کسب نموده و موافقت نامه کتبی ایشان را ضمیمه فرم پروپوزال نمایند.

 

۳-کلیه طرح هایی که به تصویب شورای  پژوهشی دانشگاه می رسند بر اساس قراردادی که بین معاونت پژوهشی دانشگاه و مجری طرح منعقد می‏شود قابل اجرا خواهد بود. بنابراین معاونت پژوهشی دانشگاه هیچگونه مسوولیتی در برابر فعالیت های قبل از زمان تصویب طرح وآنچه که خارج ازمحدوده قرارداد منعقد شده انجام پذیرد نخواهد داشت.

 

۴- مجری طرح ملزم به رعایت کلیه ضوابط و قوانین مندرج در آئین نامه و قرارداد طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی البرز می باشد.

 

۵- طرحهای پیشنهادی درصورتی تصویب خواهند شد که پیش بینی مداخلات لازم جهت حل مشکل را ارائه و دارای  برنامه ارزشیابی جهت بررسی مداخله انجام شده و تاثیر آن را داشته باشند .

 

۶-نحوه استفاده از نتایج و همچنین استفاده کنندگان از نتایج در طرح پیشنهادی توسط ارائه دهنده طرح بایستی مشخص شده باشد .

 

۷-چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحله‏ای از پیشرفت آن اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد، منجر به کشف یا اختراع و یا تحصیل حقوقی شود، مجری طرف قرارداد موظف است مراتب را بصورت مکتوب و مستند به معاونت/دانشکده ذینفع و معاونت پژوهشی دانشگاه اطلاع دهد. بدیهی است سهم طرفین از حقوقی که بواسطه  اجرای طرح تحقیقاتی مذکور حاصل گردیده است براساس آیین نامه تحقیقات و متن قرارداد منعقد شده مشخص می گردد.

 

۸- مجری طرح ملزم به ارائه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی در زمان های مقرر به ناظر طرح ویا  معاونت پژوهشی می باشد.

 

۹-در صورت تمایل مجری به انتشار یا ارائه نتایج حاصله از طرح در سمینار های داخل یا خارج از کشور، لازم است قبلا نظر موافق معاونت پژوهشی دانشگاه  و معاونت/دانشکده ذینفع در این زمینه جلب گردد. بدیهی است ذکر حمایت مالی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در اجرای طرح  برای  انتشار نتایج مذکور الزامی خواهد  بود.

 

  ۱۰ – کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیازغیر مصرفی که از محل اعتبارطرح پژوهشی با رعایت مقررات آن تهیه میگردد جزء اموال معاونت پژوهشی می باشد و پژوهشگر باید درحفظ و نگهداری و استفاده صحیح و اعاده به موقع آن اقدام لازم بعمل آورد . پژوهشگر در این مورد در برابر معاونت امین تلقی می گردد و درصورت تعدی و تفریط در مورد تجهیزات و لوازم آن مسئولیت تام داشته و مکلف به جبران خسارت  می باشد . همچنین لازم است پژوهشگر پس از گرفتن شماره اموال نسبت به تکمیل فرم مربوطه  در سایت دانشگاه  و  ارائه آن  به معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام نماید.

.

 

 ۱۱-در صورتی که در مورد تجهیزات، لوازم و موادی که از محل اعتبار طرح پژوهشی تهیه شده اند بین مجری مسوول و سازمان های دیگر قراردادی منعقد شده باشد درصورتی که اجرای آن براساس نظر شورای پژوهشی دانشگاه منافاتی با حقوق طرفین نداشته باشد مطابق این قرارداد عمل خواهد شد.

 

۱۲-چنانچه مجری در هر مرحله از اجرای طرح از ادامه آن منصرف گردد برابر قرارداد منعقد عمل خواهد شد.

 

۱۳-از محل اعتبار طرح پژوهشی به مجریان طرح حق‌الزحمه‌ای به میزان واحد معادل مقرر در آئین‌نامه‌های موجود پرداخت خواهد شد.

 

۱۴-نحوه رعایت موازین اخلاقی در قسمت   ” ملاحظات اخلاقی ”    پروپوزال  طرح  باید مورد تائید شورای پژوهشی و کمیته اخلاق  دانشگاه  قرار گیرد.

 

 

قسمت دوم “راهنمای تکمیل فرم طرح تحقیقاتی “

 

۱-         این فرم باید به زبان فارسی (و در صورت لزوم انگلیسی) تایپ شده و فاقد هر گونه ابهامی، تکمیل گردد.رفرنس منابع بر اساس معاهده  ونکور تنظیم گردد.

 

۲-        کلیه قسمتهای فرم باید به نحو مناسب تکمیل شده و طرح دهنده باید به کلیه نکات و تذکرات متن فرم توجه کامل داشته باشند تا هیچ موردی بی جواب و بدون علامت و توضیح نباشد.

 

۳-        در پاره‌ای از موارد که فضای کافی برای توضیحات مد نظر طرح دهنده وجود ندارد. وی می‌تواند توضیحات اضافه را در برگه‌ای به صورت ضمیمه و با اشاره به بند و قسمت مورد نظر به فرم اضافه نمایند. چنانچه طرح دهنده از شکل رایانه‌ای این فرم استفاده می‌نماید هیچ محدودیتی در فضاهای پیش بینی شده وجود ندارد.

 

۴-        برای ارائه فرم رایانه‌ای طرح، این فرم باید در قالب نرم افزار ۲۰۰۷/۲۰۱۰ Word و  و یا ویرایشهای بالاتر از آن باشد.

 

۵-        هنگام ارائه این فرم تکمیل صفحه خلاصه مشخصات طرح ومعرفی مجری/مجریان(حداکثردومجری) طرح الزامی است.

 

۶-        هنگام ارائه این فرم جدول مجریان و همکاران اصلی طرح باید تکمیل شده و به امضاء و تایید فرد مورد اشاره رسیده باشد.

 

۷-         لازم است الویت مرتبط با عنوان طرح، از بین الویت های مشخص شده (موجود در سایت معاونت پژوهشی) مشخص شده و روی جلد پروپوزال نوشته شود.

 

۸-       لازم است طرح دهنده برای تکمیل قسمت روش اجرای طرح به جدول نوع تحقیق توجه کامل داشته و کلیه موارد اشاره شده در بند مربوطه را توضیح دهد.

 

۹-        لازم است طرح دهنده توضیح کاملی در رابطه با ابزار جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه و یا …) ارائه نموده و نمونه‌ای از آن را ضمیمه نماید.

۱۰-       زمان شروع طرح، بعد از تصویب آن در شورای پژوهشی دانشگاه و با هماهنگی مدیر اجرایی طرح و حوزه مدیریت امور پژوهشی از هنگام عقد قرارداد در نظر گرفته می شود.

 

۱۱-       دریافت گزارشهای علمی و اجرایی طرح با توجه به جدول گانت طرح مصوب صورت می‌پذیرد و بر این اساس لازم است طرح دهنده در جدول مذکور زمان ارائه گزارشهای پیشرفت طرح و محتوای پیش بینی شده گزارش خود را مشخص نماید.

 

۱۲-      مجری طرح موظف است گزارش نهائی را پس از تائید ناظر طرح برای صحافی گزارش  بر اساس راهنمای تهیه گزارش نهائی اقدام نماید.

 

۱۳-     مسئولیت هر گونه نقص یا اشتباه در محاسبات هزینه‌های طرح به عهده مجری طرح است و دانشگاه تعهدی در خصوص تامین کسری موارد اشتباه شده ندارد.

 

۱۴-     در مواردیکه مجری محترم در تکمیل این فرم نیازمند راهنمایی باشد، این حوزه با هماهنگی قبلی در خصوص راهنمایی‌های مورد نظر آمادگی کامل دارد.

 

۱۵-      رعایت ساختار صفحات در تهیه پروپوزال الزامیست . ( کلیه فرمها ی داوری ؛ نظارت ؛ ارزشیابی ؛ دستور العمل تهیه گزارش نهائی  و فرمت تدوین گزارش نهائی در سایت معاونت پژوهشی و فناوری  در زیر مجموعه ؛  مدیریت توسعه وپژوهشی ؛ موجود می باشد .

 

۱۶-       معاونت پژوهشی دانشگاه  از پذیرفتن فرمهایی که به نحو نامطلوب تکمیل شده است، خودداری خواهد کرد .

 

 

قسمت سوم: توضیح مفاهیم

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید