دانلود مقاله بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین

<span>دانلود مقاله بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین</span>

دسته بندی: تاریخ و ادبیات

قیمت: 3600 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3600 تومان – خرید

رشته تحصیلی: دبیری زبان و ادبیات فارسی

موضوع تحقیق: بررسی ویژگی های مولفه معلم به عنوان راهنما در سند تحول بنیادین

 

 

چکیده:

بعد از معرفی مولفه توسط استاد ذهنم به شدت درگیر بود که چه مولفه ای را انتخاب کنم و آیا می توانم مولفه ای که انتخاب می کنم را با معلم مدرسه ای که برای کارورزی به آنجا می روم تطبیق دهم. بدین جهت تصمیم گرفتم با توجه به راهنمایی استاد گرامیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به دقت مطالعه کرده و یکی از مولفه ها را انتخاب کنم و بنده به دقت سند برنامه ملی را مطالعه کردم و با توجه به برنامه های کارورزی ۱،۲ و ۳ که با مشاهده تاملی تمام اعمال معلم را در نظر داشته وشاهد تدریس و فرایند یاددهی و یادگیری در کلاس بودم تصمیم گرفتم مولفه معلم به عنوان راهنما را برگزینم.

بعد از انتخاب مولفه برای جمع آوری مطالب از کتاب و اینترنت استفاده کردم و سعی کردم از سایت های مختلف بهترین مطلب را با توجه به مولفه جمع آوری کنم و سپس از آنجایی که در برنامه های کارورزی اعمال معلم و دانش آموزان را در فرایند یاددهی و یادگیری مشاهده می کردم  از روش مشاهده استفاده کردم و با توجه به بررسی ویژگی های معلم به عنوان راهنما و تطبیق این مولفه با خانم کبیریان دبیر ادبیات مدرسه ندای حق به این نتیجه رسیدم که ایشان در کلاس با استفاده از عواملی چون روش های تدریس غیر فعال و دیگر عوامل نقش خود را به عنوان معلم به خوبی ایفا نمی کنند و این مسئله باعث شده است که دانش آموزان در کلاس درس تنها شنونده بوده و در کلاس درس فعال و درگیر نباشند و نتوانند استعداهای خود را به خوبی شکوفا کنند.

مقدمه:

به  نظر برخی از صاحب نظران، راهنمایی با آموزش وپرورش اهداف مشترکی دارند و به همین جهت نقش معلمان در برنامه راهنمایی در تحقق اهداف آموزش  وپرورش بسیار مهم و سازنده است.

اهمیت نقش راهنمایی در آموزش وپرورش افراد به حدی است که عده ای از صاحب نظران آن را به نوعی با تعلیم وتربیت یکی دانسته اند. بعضی هم راهنمایی را تسهیل کننده جریان تعلیم وتربیت می دانند. در سند ملی تحول بنیادین به زیبایی به این امر توجه شده است.

راهنمایی عبارت است از فعالیت منظم کمک به دانش آموزان تا با آگاهی از محیط پیرامون و شناخت خصوصیات روانی و رفتاری خود حداکثر رشد را در …

 

معلم به عنوان راهنما

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید