دانلود مقاله بررسی مهارتهای درست زندگی و تاثیرات ان در نوجوانان

<span>دانلود مقاله بررسی مهارتهای درست زندگی و تاثیرات ان در نوجوانان</span>

دسته بندی: علوم اجتماعی

قیمت: 3000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

دانلود مقاله بررسی مهارت های درست زندگی و تاثیرات ان بر جوانان

 

هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالتو اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است.

فرضيات پژوهش عبارتند از:

۱- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد.

۲- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را سبب مي‌شود.

۳- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي‌شود.

۴- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش مي دهد.

۵- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش مي دهد.

به همين منظور از بين ۳۶۰ نفر دانش آموز دختر دوره دبيرستان، ۶۰ نفر دانش آموز، بطور تصادفي، انتخاب شدند. سپس با آرايش تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند.

پس از اجراي پيش آزمون در گروه آزمايشي و كنترل،گروه آزمايشي، آموزش مهارت هاي زندگي را به مدت ۱۶ هفته و هفته اي يك جلسه دريافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.

نتايج پژوهش حاضر به شرح زير است

۱- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است

۲- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید