برنامه های علمی در تدارک کالا و انبار داری

<span>برنامه های علمی در تدارک کالا و انبار داری</span>

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا و فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد تقسیم کار و رشد جمعیت نیاز استفاده از فراورده های دیگران را بوجود آورده است و این خود زمینه پیدایش سازمانهای گردیده که در این نظامهای پیچیده فنی – اجتماعی انبار به عنوان واسطه موجبات گردش کالا از تولید به مصرف راامکان پذیر می سازد .
انجام دادن قسمتي از وظايف و گردش كار سازمانهاي دولتي بخصوص مؤسسات صنعتي و توليدي مستلزم تداركات كالا و مواد اوليه وهمچنين نگهداري و در دسترس قرار دادن سريع وسايل مورد نياز آنها مي باشد . بنابراين وظيفه كارپردازي و انبارداري در اين امر مهم را مي توان بخشي از وظايف مديريت براي حصول به هدف نهايي آن مؤسسه محسوب كرد.
بديهي است اگر مواد و لوازم در موقع معين تهيه و در دسترس واحد مصرف كننده قرار داده نشود ، در گردش كار و فعاليتهاي آن موسسه وقفه ايجاد مي گردد . بدون ترديد انبار كردن بيش از اندازه كالا موجب ركود سرمايه كه در بعضي از مؤسسات قسمت عمده سرمايه آن را تشكيل مي دهد خواهد گرديد .
درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي هر كشور ، به صورت مواد اوليه ، محصول نيم ساخته و كالاي ساخته شده در انبارها نگهداري مي شود ، البته نقش انبار در اقتصاد كشورهاي مختلف متفاوت است . در كشورهاي پيشرفته ، انبارها حلقه هايي از زنجير توليد ، توزيع و مصرف مي باشند و بدين وسيله توليد انبوه كارخانه ها و صنايع بدست مصرف كنندگان داخلي رسيده ، يا به مراكز صادراتي منتقل مي شود . در برخي كشورها نظير ايران ، كه واردات كالاها و مواد مختلف ، درصد زيادي از نباز كشور را تشكيل مي دهد ، انبارها بطور عمده نقش واسطه را در انتقال از مبادي ورودي كشور به مناطق مختلف و سپس توزيع محلي به عهده دارند .
افزايش ناگهاني واردات ، كه به دنبال افزايش قيمت نفت در سالهاي ۵۲ ـ ۱۳۵۱ هـ .ش صورت گرفت و در چند سال بعد نيز روند تصاعدي خود را ادامه داد ، باعث شد تا هر كشور و اينكه حجم زيادي از سرمايه كارخانه بصورت كالا در انبارها نگهداري مي شود ، ضرورت توجه به انبارو مسائل مرتبط به آن در صنايع روشن مي گردد ، بمنظور درك اهميت اين موضوع مي توان به درصد موجودي انبار از كل دارائيها و ارزش ويژه در صنايع مختلف اشاره نمود .
هدف از استقرار يك سيستم انبار:

انبارداري يك سيستم و برنامه منسجم و بسيار دقيق در رابطه با درخواست و نياز ، سفارش و خريد ، تحويل محل انبار و نگهداري صحيح تا هنگام تحويل به نيازمند است كه امروزه بصورت مكانيزه بايد انجام بپذيرد. چون در اين روش هر گونه بي نظمي و اختلال مشكلات مربوط به خود را در رابطه با افرادي كه در اين مجموعه و سيستم را به همراه خواهد داشت .
هدف از سيستم انبارداري جهت استفاده درست و بموقع كالا و لوازم نگهداري درست تابموقع نباز يك سازمان مي باشد و جهت استفاده درست و نگهداري كالا ، موارد و شرايط مخصوص خود را بايد ايجاد كنيم . چون بعضي از اين اجناس بايد زير سقف ، دور از رطوبت ، بلند تر از زمين و يا در هواي آزاد و … باشند ، پس اين شرايط به آساني مهيا نمي گردد.
ما به بعضي از جنسها در لحظه هاي خاص و اتفاقي نياز داريم و بعضي ديگر از اجناس آنچنان اظطراري و مبرّم نمي باشد . حال بايد براي اجناسي كه ضرورت دارد محل نگهداري مربوط به آن شرايط را داشته باشيم كه عبارت است ازيك ساختمان مناسب با گرما و سرمايش مطبوع .
نظر به اهميت موجوديهاي انبارهاي شركت ، تهيه و اجراي دستورالعمل انبار و استفاده از فرمهاي متحدالشكل جهت حصول به اهداف ذيل ضروري به نظر مي رسد:
الف) برقراري سيستم كنترل هاي داخلي مناسب به منظور حفظ و حراست از موجودي مواد و كالاي شركت .
ب ) يكنواخت كردن رويه هاي مورد عمل شركت و جلوگيري از چند گانگي وسليقه اي عمل كردن كاركنان بويژه در نواحي ، ادارات كل ، ذيحسابي طرحهاي عمراني .
ج ) افزايش كارايي كاركنان از طريق تسريع در تهيه و تحويل كالاها به درخواست كنندگان
د) فراهم آوردن اطلاعات مقداري وريالي مربوط به موجوديها ، ذخيره و بازسازي(دسترسي) سريع آنها و گزارش آن به اشخاص ذيربط و تصميم گيرنده.
و ) سهولت درك و اجراي رويه هاي پيشنهادي توسط كاركنان
ز ) حصول اطمينان از دقت و كفايت اطلاعات حسابداري موجوديها و قابل اتكا بودن آنها
ح) كاستن از هزبنه هاي اجرا و نگهداري دستور العملهاو سيستمها
ج) اجتناب از كاربرد فرمانهاي گوناگون در عمليات ،كه منجر به افزليش هزينه ، كاهش كارايي و ايجاد سردرگمي در كاركنان مي شود.
د ) همکاری و مساعدت در خرید و تامین و تهیه کالا ها و کنترل و دریافت کالا های خریداری شده

فرمهای مورد نیاز در انبار:

تبادل اطلاعاتی قسمتها و انجام عملیات مربوطه از طریق گردش فرمهای محتوی اطلاعات بین قسمتهای مختلف واحد تولیدی یا خدماتی انجام می شود . فرم وسیله ای برای مستند کردن عملیات و منبع اصلی ایجاد اطلاعات در سیستم می باشد . و یا به عبارتی دیگر می توان گفت وسیله ای است برای مستند کردن عملیات ، ثبت مجوز های مربوط از طریق اعضاء یا زدن مهر های مجاز روی آن جمع آوری و تبادل اطلاعات بین قسمتها ، اطلاعات در فرم جمع آوری شده و در هنگام لزوم از آن خارج می شود بعضی از اهداف فرمهای سیستم اطلاعاتی به شرح زیر می باشد :

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید