برنامه ريزي روستايي

<span>برنامه ريزي روستايي</span>

دسته بندی:

قیمت: 4100 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4100 تومان – خرید

پيشگفتار
كشاورزي همان Agriculture) ) مي باشد واژه يوناني Agricultura) (كه منشاء آن (Agre) به معني مزرعه (Cultura) كه به معني كشت گرفته شده است.كشاورزي عبارت است از كشت،داشت،برداشت محصولات از خاك است و جغرافياي كشاورزي فعاليتهائي است كه انسان براي بهره برداريهاي زراعي و باغي از خاك به عمل مي آورد. چنانچه، منظور از بهره برداري خاك ،فعاليتهاي مبتني بر امور زراعي و باغي باشد جغرافيائي كشاورزي به معناي اخص كلمه مورد نظر است و چنانچه فعاليتهاي جانبي يا فعاليتهاي مر بوط به دامداري، مرغداري، پرورش طيورو پرورش كرم ابريشم و نگه داري زنبور عسل وامثالهمرا هم به آن اضافه نماييم جغرافياي كشاورزي به معني اعم كلمه مطرح مي شود. (شيخ حسني، جزوه درسي مباني جغرافياي كشاورزي ، كارشناسي ۱۳۸۳ .(.
كشاورزي به سخني ديگرعبارت است از مجموعه فعاليتهايي كه درآن با روشهاي مختلف اداري، امور فني- اقتصادي فعاليتها مختوم به توليد يك يا چند محصول از مجموعه محصولات زراعي، باغي، دامي، مر غداري، پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم بشودكه مي توان بين اثر پذيري جغرافيائي و كشاورزي ايجاد ارتباط نمود . (رحماني۱۳۷۵ ص۶)

۱-۴-كشاورزي:
زراعت در نواحي جلگه¬اي و كوهپايه¬اي، ماهيگيري در سواحل و دامداري درمناطق كوهستاني از جمله فعاليت و منبع مهم درآمد اصلي مردم شهرستان را تشكيل مي دهد. با توجه به شرايط اقليمي وكشاورزي و موقعيت جغرافيايي هرقسمت ، مي توان شهرستان رضوانشهر را به سه بخش عمده تقسيم نمود: ۱-بخش جلگه اي ؛ ۲-بخش كوهپايه اي ؛ ۳-بخش كوهستاني.
.نكته قابل ملاحظه اينكه نزديك به ۶۲ درصد شهرستان رضوانشهررا كوهستان و۳۸درصد راجلگه تشكيل مي دهد . كشت مهم منطقه، محصول برنج مي باشد. فعاليت اصلي منطقه كوهستاني دامداري و باغداري است. كوهپايه باغداري،دامداري وصيفي كاري مي باشد ولي در قسمت جلگه اي ابتدا اولو يت با توليد برنج مي باشد سپس دامداري و باغداري كه در مرتبه هاي بعدي قرار مي گيرند . منطقه مورد مطالعه ما كه دهستان مركزي گيل دولاب مي باشد بطور كامل(۱۰۰ درصد) در بخش

۷۶ فصل چهارم : ويژگي هاي اقتصادي منطقه مورد مطالعه

جلگه اي واقع شده و بيشترين توليدات آن بصورت آبي بوده و باغداري وصيفي كاري بصورت كشت ديم انجام مي شود.
اراضي بخش ساحلي و جلگه اي شهرستان رضوانشهر، نوار باريكه¬اي است كه به صورت شمالي- جنوبي تشكيل شده و در حد فاصل بين كوهپايه و دريا قرار دارد كه به كشت برنج اختصاص دارد. كشت گندم و حبوبات- صيفي¬جات و نباتات و باغات ميوه در درجه بعدي اهميت قرار دارند . از جمله مشكلات شاليكاري درشهرستان رضوانشهر، كمبود آب به خصوص در مناطق شمالي شهرستان است كه باعث نقصان توليدبرنج و سبب از بين رفتن آن مي شود و از اين راه هر ساله خسارتهاي جبران ناپذيري بر اقتصاد كشاورزي منطقه وارد مي¬آيد.البته ضروري است بدانيم كه بجز برنج كه با سيستم آبي زراعت مي شود كليه محصولات زراعي و باغي در منطقه بدليل رطوبت موجود در فضابا سيستم كشت ديم انجام مي گردد .
۱-۱-۴- زراعت:
ويژگي¬هاي جغرافيايي شهرستان رضوانشهر باعث شده است تا اين منطقه در مقايسه با ديگرمناطق استان گيلان دار اي محصولات جلگه اي كمتري باشد در مقابل تركيبي از محصولات آبي و ديم را در كنار دارد.نگاهي كوتاه به آمار سالهاي ۱۳۷۰، ۱۳۷۵و ۱۳۸۳ نشان مي دهد كه در سطح شهرستان چندين محصول، سطح زير كشت آن افزايش و چندين محصول ديگر سطح زير كشت كاهش يافته است.

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید