بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه های آسفالت

<span>بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه های آسفالت</span>

دسته بندی:

قیمت: 3100 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3100 تومان – خرید

مقدمه :
در مبحث آلودگي هوا ، ذرات و گرد و غبارات موجود در هوا ، اگر از حدود استاندارد تعيين شده بر اساس قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي موجود در محيط زيست ، بيشتر شود ، مخاطراتي را براي محيط زيست طبيعي و انساني به همراه خواهد داشت ، حال اين ذرات اگر در محيط صنعتي و صنايع مختلف توليد شوند مي‌توانند علاوه بر مخاطره آميز بودن روي افراد شاغل در آن صنايع در مناطق مسكوني اطراف آن صنعت نيز تأثيرات سويي را داشته باشند ، از جمله اين صنايع ، مي‌توان صنعت يا صنايع آسفالت سازي را نام برد ، در صنايع آسفالت سازي بسته به پروسه توليد آسفالت كه عمدتاً از شن و ماسه استفاده مي‌شود ، لزوم اهميت كنترل ذرات در اين صنايع ، كاري بس ضروري مي‌باشد، كه متأسفانه در كشور كمتر توجهي به كنترل اساسي ذرات (كه عمدتاً نيز مخاطراتي را براي كارگران شاغل دارد) در آن صنعت مي‌شود.
نكته‌اي كه ضروري به نظر مي‌رسد باید قيد گردد اين است كه در بسياري از كارخانجات آسفالت در ايران و ساير كشورها ، سعي شده است كه از دستگاههاي كنترل كننده ذرات در فرايند توليد آسفالت استفاده شود كه بعضاً به دلايل مختلف كار اين دستگاهها در طول پروسة كنترل ذرات مختل شده و عملاً راندمان مناسبي را جهت حذف ذرات نخواهند داشت كه شايسته است ، مطالعات جامعي جهت راندمان نامناسب كار اين دستگاهها در برخي از اين كارخانجات صورت پذيرد و نسبت به ارايه راهكار مناسب و فني ، پيشنهادات لازم ، ارايه گردد . همانطور که در مطالب فوق نیز بدان اشاره شده ، کارخانجات آسفالت ازجمله منابع توليد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار ذرات معلق و ساير آلودگي ها ايفا می کنند ، در نيشابور نيز وجود ۳ کارخانه آسفالت دراطراف شهر باعث شده است تا آلودگی شهرافزايش يافته وصدماتی به محيط زيست طبيعی و شهری منطقه واردآيد .
دراين تحقيق ابتدا دو كارخانه آسفالت مورد مطالعه اين رساله شناساِِيی واطلاعات لازم مرتبط با موضوع ازآنها اخذ گرديد. شهر نيشابور داراي ۳ كارخانه آسفالت به نا مهاي : دل حفره ، تيراژ و شهرداري مي باشد. كه در اين رساله بر روي دوكارخانه بعنوان مورد مطالعاتي كار شده . سيستم تصفيه ذرات معلق در اين ۲ کارخانه از نوع سیکلون- اسکرابرتر انتخاب شده است . به طوری کلی هدف از این رساله ارزیابی و بررسی کارایی سیستم کنترل کننده ذرات معلق در کارخانجات مورد مطالعه و نیز برآورد میزان انتشار ذرات معلق در محوطه و پایین دست کارخانه ای که در جهت باد روستا مسکونی قرار گرفته است .
به منظور ارزيابی عملکرد سيستمهای تصفيه در اين کارخانجات با استفاده از دستگاه نمونه بردار ذرات معلق ودر هنگام فعاليت عادی ، اقدام به نمونه برداری واندازه گيری ميزان ذرات معلق گرديد، برای ارزيابی عملکرد هرسيستم تعداد ۳ نمونه قبل و سه نمونه بعد از سيستم تصفيه ، اندازه گيری شد که روش کلی کار در فصل سوم بدان اشاره گردیده است.

5/5 ( 1 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید