بررسي نگرش دانشجويان پيرامون عوامل موثر در ازدواج

<span>بررسي نگرش دانشجويان پيرامون عوامل موثر در ازدواج</span>

دسته بندی: علوم تربیتی

قیمت: 2700 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2700 تومان – خرید

فهرست مطالب
چكيده.۱
فصل اول۲
مقدمه۳
بيان مسئله پژوهش ۶
بيان فرضيه‌هاي پژوهش ۶
هدف پژوهش ۸
ضرورت پژوهش ۸
تعريف مفاهيم پژوهش (تعريف نظري مفاهيم، تعريف عملياتي مفاهيم) ۹
فصل دوم: دانستنيهاي موجود در مورد عنوان پژوهش و پيشينه پژوهش
بخش نخست
تاريخچه ازدواج ۱۵
مفهوم ازدواج ۱۵
ازدواج در زمان مختلف در ايران ۱۹
ازدواج در ايران امروز ۲۰
ازدواج در كشورهاي مختلف جهان ۲۰
انگيزه، اهداف، فوايد و زمان ازدواج در دين اسلام ۲۳
ازدواج ازديدگاه روانشناسي ۲۴
بخش دوم:
عوامل زناشويي ۲۵
تحرك اجتماعي و همسر گزيني ۲۵
دو متغير اساسي: سن و ويژگيهاي فرهنگي ۲۷
انتخاب همسر از ديدگاه فرهنگي ۲۷
بخش سوم:
عشق در ازدواج ۲۸
همسان همسري ۲۹
مشكلات و موانع موجود بر سر راه ازدواج ۳۰
پيشينه پژوهش ۳۱
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق ۳۴
گزينش نمونه ۳۴
روش نمونه‌گيري ۳۴
جامعه آماري ۳۴
حجم نمونه ۳۵
ابزار تحقيق ۳۵
مدت اجراي تحقيق ۳۶
روش آماري ۳۶
فصل چهارم: جمع‌آوري اطلاعات و يافته‌هاي پژوهش
مقدمه ۳۸
جداول دو بعدي مربوط به سئوالات پرسشنامه ۳۸
فصل پنجم : تجزيه و تحليل نتايج پژوهش
استنتاج و نتيجه گيري ۵۱
موانع و محدوديتهاي طرح تحقيق ۵۴
پيشنهادات ۵۵
منابع مورد استفاده ۵۶
ضمائم ۵۸

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید