بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه

<span>بررسي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان و تعيين وضعيت روز كشور در اين زمينه</span>

دسته بندی: پروژه

قیمت: 4500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دریافت نسخه چاپی درب منزل
4500 تومان – خرید

سمینار کارشناسی ارشد رشته برق

مديريت شبكه هاي مخابراتي در جهان

چكيده

مخابرات و سرويسهاي مخابراتي پيشرفته،زير ساخ تارفناوري اطلاعات وارتباطات راتشكيل مي دهند . تنوع،سرعت و

كيفيت سرويسهاي مخابراتي روزبه روز افزايش چشمگيري مي يابد و به تبع آن امكانات جديد و پيشرفته دراختيار

مشتركين مخابراتي قرارمي گيرد . باگسترده و پيچيده ترشدن شبكه ها وسرويس هاي مخابراتي، مديريت شبكه ها ي

مخابراتي نيز اهميت بيشتري پيدا مي كند وروش ها وابزارهائي متناسب با تحولات سريع دراين زمينه لازم است تاازعهده

مديريت كارآمد شبكه مخابراتي برآيد . بنابراين شبكة مديريت يكي ازاجزاي حياتي يك شبكة مخابراتي است . ازطريق

اين شبكه اطلاعات مربوط به عملكرداجزاءمختلف شبكه به مراكزمديريت مربوطه گزارش وفرامين مناسب براي عملكرد

بهينه، به عناصرمختلف شبكه ارسال مي گردد.هدف ازاين سمينار بررسي سيستم هاي مديريتي شبكه هاي مخابراتي

جهان ومقايسه آن باوضعيت روز كشوراست .درفصل اول مفاهيم اوليه درمديريت شبكه ارائه شده وانواع مختل ف پروتكل

هاي شبكه بررسي ومقايسه مي گردد . درفصل دوم شركت هاي مخابراتي كه درزمينه توليد محصولات مديريتي فعال

مي باشند، معرفي مي گرددوكاركردهاي مديريتي وامكانات هركدام بيان مي شود . درفصل سوم وضعيت

روزكشوروامكانات مديريتي موجودباكاركردهاي مربوطه ارائه مي گردد . درفصل چهارم تعدادي ازاستاندارهاي مهم

به عنوان يكي از استانداردهاي مهم كه TMN . مديريت شبكه، آورده شده ونقاط قوت وضعف هركدام تشريح مي گردد

معرفي مي گرددو ساختارعملكردي ،اطلاعاتي وفيزيكي آن M ارائه گرديده ،مطابق توصيه نامه هاي سري ITU-T توسط

يكي ديگرازاستانداردهاي مديريت شبكه eTOM ونحوه مبادله اطلاعات مديريتي موردبررسي قرارمي گيرد. درفصل پنجم

ارائه گرديده است وبه عنوان چارچوب مرجع براي دسته بندي (TMF) معرفي مي گرددكه توسط مجمع مديريت مخابراتي

پايه گذاري شده است .مستندات موجودمطابق TMN فعاليت هاي تجاري سازمان هاي مخابراتي مي باشدكه براساس

ارائه ومباحث مربوطه مطرح مي گردد . M.3050.X توصيه نامه هاي سري

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
تعداد صفحات152
پسوند فایلpdf
قابلیت ویرایشندارد
فرمت فایلپی دی اف

پاسخ دهید