اموزش هایی برای تقویت سلامت روحی وروانی دانش اموزان

<span>اموزش هایی برای تقویت سلامت روحی وروانی دانش اموزان</span>

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

فهرست مطالب
چكيده    ۳
مقدمه    ۴
توصیف وضعیت موجود:    ۶
شواهد۱    ۸
تعاريف علمي متغيرهاي پژوهش    ۸
تعريف علمي «سلامت روان»    ۹
تعريف علمي «منبع كنترل»    ۱۲
ابزارهای اطلاعاتی    ۱۴
ابزارهاي اندازه گيري پژوهش    ۱۴
۱٫ پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ)    ۱۴
۲٫ پرسشنامه منبع كنترل لونسون    ۱۴
یافته های علمی    ۱۵
ابعاد مهارتهاي زندگي    ۲۰
تعريف منبع كنترل    ۲۰
مروري بر ادبيات و پيشينه پژوهش    ۲۱
تعريف مهارتهاي زندگي    ۲۴
جمع بندي و نتيجه گيري از پيشينه پژوهش    ۲۶
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها    ۲۷
بهداشت رواني و اهميت پيشگيري اوليه در مدارس    ۳۰
ضمائم    ۴۶
پیوست شماره ۲    ۵۰
فهرست منابع    ۵۴

چكيده
پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی و رواني دانش آموزان را تقويت نمود. جامعه آماري تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است كه در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ مشغول به تحصيل بودند. پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين منبع كنترل دروني و بيروني دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين ميزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومي كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجراي كلاس مهارت هاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسي نتايج اين پرسشنامه ها به مدت ۴ هفته در هر هفته ۲ جلسه مجموعاً ۸ جلسه در ماه براي دانش آموزان كلاس مهارت هاي زندگي برگزار گرديد و پس از پايان كلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومي كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي پس آزمون و پيش آزمون نشان دهنده تاثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي بر تقويت سلامت روان دانش آموزان بود از نتايج پژوهش مي توان در جهت تقويت سلامت روان دانش آموزان در سنين نوجواني و جواني در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادينه نمود.

شامل۵۳صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید