اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش اموزان به کتاب حرفه و فن

<span>اقدام پژوهی چگونگی علاقه مندی دانش اموزان به کتاب حرفه و فن</span>

دسته بندی:

قیمت: 2600 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2600 تومان – خرید

چکیده
باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.
کلمات کلیدی :
حرفه و فن – خودرو- جذابیت

مقدمه:
آنچه یک دیدن کند ادراک آن               سالها نتوان نمودن بابیان
وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و عمل را هماهنگ می کند جایگاه ویژه ای دارد.استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم در جریان تدریس،باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیردو دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود.متاسفانه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک آموزشی تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث تحرک و پویایی در نظام آموزشی می شود. (قهرمانی ،جعفر (۱۳۸۳) : تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری , ماهنامه پیوند , شماره ۲۹۵-۲۹۴انتشارات انجمن اولیاء ومربیان)
تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها۳۰  %مطالب از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود در حالی که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را تا  ۷۵  % بالا می برد .
شامل۳۵صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید