اقدام پژوهی چگونه میتوان علاقه دانش اموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد

<span>اقدام پژوهی چگونه میتوان علاقه دانش اموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد</span>

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

فهرست مطالب
مقدمه    ۳
مسئله    ۴
گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد۱)    ۵
۳- راههای پیشنهادی    ۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۶
انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها    ۶
۱-پرسش و پاسخ گروهی    ۷
۲-استفاده از رایانه و نمایش فیلم    ۷
۳- استفاده از تصاویر و نقشه ها    ۸
۴- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی    ۸
۵- بازدید از اماکن تاریخی    ۹
۶-روش نمایشی    ۱۰
۷-دست سازه های تاریخی دانش آموزان    ۱۰
گردآوری اطلاعات(شواهد۲)    ۱۱
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن    ۱۱
گزارش نهایی و نتیجه گیری    ۱۲
پیشنهادات    ۱۳
فهرست منابع و مآخذ    ۱۴

مقدمه
یکی از علل عمدة ضعف در یادگیری و در نتیجه مشاهدة نمرات پایین میان دانش آموزان نداشتن انگیزه و علاقة کافی برای یادگیری است. البته انگیزه موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد، این مفهوم از دیر باز مورد عنایت اندیشمندان و بزرگان قرار گرفته است. از جمله بیت زیر نشاندهندة توجه گذشتگان به علاقه در امر تربیت و معلم بود:
درس معلم اربود زمزمة محبتی            جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
در واقع انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می­کند و راهنمای او برای گزینش، کوششی از میان کوششهای ارادی وی می­شود.[۱] جان دیویی در مورد علاقة فراگیرندگان می­گوید: «علاقه جرقه ای است که بدون آن شعلة یادگیری فروزان نمی­شود.»[۲] هدف اصلی نگارنده این است که با چه تمهیداتی می­توان علاقة دانش آموزان را نسبت به درس تاریخ افزایش داد. وقتی که این امر تحقق یافت زمینه برای رشد خلاقیت ها، ابتکارات و اندیشه های نو فراهم خواهد شد.
شامل۱۴صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید