اقدام پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات

<span>اقدام پژوهی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات</span>

دسته بندی: ریاضی

قیمت: 4900 تومان

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

چکیده
امروزه بحث جهانی شدن GLOBALZATION امروزه منجر به بروز چالش هایی در جوامع در حال توسعه شده است. این بحث شرایط ویژه ای را در نظام های تعلیم و تربیت جهانی پدید آورده است. بدین صورت اگر نظام های آموزشی، موقعیت کنونی را به درستی درک و تحلیل نمایند، می توانند در برابر آن دست به انتخاب درست بزنند و تهدیدهای مبهم را به فرصت های ممتاز تبدیل نمایند و در غیر این صورت با مشکلات فرهنگی، اجتماعی اقتصادی متعددی روبرو خواهند شد که جوامع ساده و اولیه را زمین گیر خواهد نمود. در این مقاله موارد زیر مورد بررسی  قرار گرفته است.
۱- بررسی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فلسفی روند جهانی شدن.
۲- چهارمین گزارش یونسکو در زمینه ی ((معلمان و تدریس در جهان در حال تغییر)) در باب ((ناتوانی نظام های آموزش و پرورش)) در جهت افزایش منزلت معلمان.
۳- نقش نظام های آموزشی و ویژگی های رهبران فرهنگی در عصر جهانی شدن.
۴- ابعاد تربیت انسان در عصر جهانی شدن.
۵- تحول در کلاس درس
شامل۱۴صفحه

0/5 ( 0 نظر )
اطلاعات بیشتر ...
قابلیت ویرایشندارد

پاسخ دهید