مقاله تقویت کننده کم نویز 8000 تومان

مقاله تقویت کننده کم نویز

مقدمه سمینار تقویت کننده کم نویز : ما در این سمینار به بررسی تقویت کننده های کم نویز CMOS می پردازیم . اگرچه تا دو دهه پیش ادوات کند و نویزی بودند ولی کاهش ابعاد آنها قابلیت آنها را بطور قابل [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER : 6000 تومان

مقاله مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER :

مقدمه سمینار مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER : روش های بسیاری جهت بالا بردن کیفیت توان و همچنین کنترل ولتاژ هم از لحاظ جلوگیری از تغییرات ناخواسته و هم تغییر خواسته کاربرد یافته است. مداری دیگر [...]

مشاهده و خرید
مقاله ژنراتورهاي مورد استفاده در سیستمهاي DG و اتصال آنها به شبکه 7000 تومان

مقاله ژنراتورهاي مورد استفاده در سیستمهاي DG و اتصال آنها به شبکه

مقدمه سمینار ژنراتورهاي مورد استفاده در سیستمهاي DG و اتصال آنها به شبکه : با گسترش روزافزون مصرف برق در جهان و نیز حرکت کشورها به سمت آزادسازي بازارهاي برق، کاربردنیروگاه هاي تولید پراکنده رشد [...]

مشاهده و خرید