چگونه از دانش آموزان سوال بپرسیم؟

نحوه صحیح سوال پرسیدن از دانش آموزان

????
سوال سازوکاری است برای ورود به ذهن دانش آموزان برای شناسایی نحوه فهم و درک و تفکر آنها، بنابراین برای اینکار باید بخوبی آماده باشید . نکات زیر می توانند در این ارتباط به شما کمک کنند !
در مجموع باید سوالاتی پرسید که تفکر بیشتر را تشویق کنند !

روش صحیح سوال کردن از دانش آموزان

یک سوال صحیح ویژگی های زیر را دارند

۱❓سوالات را واضح بپرسید.

۲❓برای انتقام از بی‌نظمی‌ و ساکت کردن کلاس سوال نپرسید.

۳❓فقط از کسانی که ابراز تمایل می‌کنند، سوال نکنید.

۴❓برای پاسخ دادن، زمان انتظار در نظر بگیرید.

۵❓مواظب باشید سئوال، فقط یک جواب خاص نداشته باشد.

۶❓ابتدا سوال و بعد پاسخ‌دهنده را مشخص کنید.

۷❓تاکیدتان بر سوالات بازپاسخ و تحلیلی باشد، نه حافظه‌ای و دانشی.

۸❓بعد از پاسخ دانشی(مانند؛ بله یا خیر و امثال این)، چرایی را جویا شوید.

۹❓از فراگیر بخواهید به زبان خود توضیح دهد، نه بیان خط کتاب و جزوه.

۱۰❓توضیح را با مثال بخواهید.(می‌تونی مثال بزنی؟)

۱۱❓تفاوت توضیح و مثال را به دانش‌آموز بگویید.

۱۲❓مبنای پاسخ درست را با خلاقیت دانش‌آموز همراه سازید.

۱۳❓اگر فراگیر به سوال پاسخ نداد، سوال را به شکل دیگری بیان کنید.

۱۴❓در صورت عدم پاسخ‌گویی درست، برداشت فراگیر از سوال را جویا شوید.(شاید سوال شما مشکل دارد!)

۱۵❓گاه دانش‌آموز را در بیان یا نوشتن پاسخ، مختار بذارید.

۱۶❓به سوالات مشارکتی و مباحثه‌ای هم توجه کنید.

۱۷❓برای فراگیری که پاسخ اشتباه می‌دهد، فرصت بازآموزی در نظر بگیرید

پاسخ دهید