ویدیو چرخه زندگی لیشمانیا در انسان

به این مطلب امتیاز دهید

چرخه زندگی لیشمانیا در انسان عامل انتقال پشه خاکی

لیشمانیا سرده‌ای است از تک‌یاخته تریپانوزوماتید و عامل بیماری انگلی لیشمانیوز. عامل انتشار آن حشره‌ای به نام پشه خاکی است. این انگل به پاس زحمات کاشف آن، پزشک آسیب‌شناس اسکاتلندی، ویلیام بوگ لیشمن، در سال ۱۹۰۳ لیشمنیا نام گرفت. leishmaniasis

پاسخ دهید