معنی لغات فارسی چهارم دبستان – تمام درس‌ها به تفکیک درس به درس

معنی لغات جدید فارسی پایه چهارم دبستان
3.5/5 - (21 امتیاز)

معنی لغات فارسی چهارم دبستان

معنی لغات یا کلمات هم معنی در فارسی پایه چهارم دبستان یکی از قدیمی‌ترین دروس فارسی از گذشته تا اکنون بوده است که در این مطلب تمام لغات جدید فارسی کتاب چهارم ابتدایی گنجانیده شده است ، زبان فارسی از گذشته تا به امروز دچار تغییراتی شده است که همین موضوع سبب شده تا بخشی از کلمات دچار تغییر شوند و به همین خاطر برای حفظ گذشته ایران و زبان فارسی از لغات قدیمی و معانی آن‌ها استفاده می‌شود ، همچنین برای دانلود نمونه سوالات این درس به لینک زیر بروید.

دانلود نمونه سوالات فارسی چهارم دبستان

همچنین شما می توانید نسخه پی دی اف و ورد این کلمات را از لینک زیر دانلود کنید.

فایل پی‌دی‌اف و ورد معنی لغات سخت فارسی پایه چهارم دبستان

معنی لغات جدید درس اول – آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

 • پذیرفتن:قبول کرد
 • شاخه ها تاب نیاوردند : قدرت تحمل نداشتند
 • داوری : قضاوت
 • جلا داده است : براق درخشنده کردند
 • جان افروز : روشن کننده ی جهان
 • قشر : لایه
 • نخست : اول
 • چیره دست : ماهر
 • آویختن : اویزان کردن
 • دریغ است : حیف است
 • پراکنده ساخت : پخش کرد
 • شگفت انگیر : تعجب اور
 • زینت داد : تزیین کرد

معنی لغات جدید درس دوم – کوچه پرستوها فارسی چهارم

 • جامه : لباس
 • دشواری : سختی
 • نخستین : اولین
 • معتدل : دارای آب و هوای خوب
 • بکوشند : تلاش کنند
 • پی در پی : پشت سر هم،متوالی
 • به عهده میگیرند : مسئولیت قبول میکند
 • شگفتی : تعجب آور
 • فراهم می‌آورد : تهیه می‌کند
 • سپری شدن : گذشتن
 • آسودگی : راحتی
 • پیمودن : طی کرد

معنی لغات جدید درس سوم راز نشانه‌ها فارسی چهارم

 • آسیاب : محلی که گندم‌ها را در آنجا آب می‌کنند
 • ردپا : جای پا
 • کور : نابینا
 • دست نخورده : استفاده نشده
 • خشمگین : عصبانی
 • حاکم : فرمان روا
 • اندیشیدم : فکر کردم
 • فهم : هوش

معنی لغات جدید درس چهارم – ارزش علم فارسی چهارم

 • حکیم : دانشمند
 • برافراشته : بالارفته
 • شادمان : شاد و خوشحال
 • ناخدا : فرمانده کشتی
 • امواج : موج‌ها
 • تخت پاره : تکه چوب
 • امیر : حاکم
 • آگاهی : دانش و علم
 • فرمان : دستور
 • شهرت : نیک نامی

معنی لغات جدید درس پنجم –  آرش کمانگیر فارسی چهارم

 • نبرئ : جنگ
 • طولانی : بلند
 • افراسیاب : فرمانده سپاه توران
 • پاداری : استقامت
 • پهلوان : دلاور
 • اندوهگین : غمگین
 • بردباری : صبوری
 • آشتی : صلح
 • خاور : شرق
 • پولادین : فولادی
 • دشوار : سخت
 • بی تابی : تحمل نداشتند
 • استوار : محکم
 • نیرومند : قوی
 • نیرو : توان
 • گام : قدم
 • نگریست : نگاه کرد
 • تیزبال : پر‌سرعت
 • بامداد : صبح
 • نیمروز : ظهر
 • تناور : نیرومند

معنی لغات جدید درس ششم – مهمان شهر ما فارسی چهارم

 • استقبال : پیشوانه
 • نسیم : باد ملایم
 • نشاط : شادمانی
 • غوغا : هیاهو
 • پاکیزه : تمیز
 • بی صبرانه : بدون تحمل
 • تپش : تپیدن
 • هماهنگ : یک دست یک شکل
 • رخسار : صورت
 • امواج : موج‌ها
 • هین : آگاه باشید
 • می‌گریستند : گریه می‌کردند
 • نگار : یار زیبارو
 • محور : مرکز
 • انبوه : فراوان
 • نشاط انگیز : شادی آور

معنی لغات جدید درس هفتم جبار باغچه‌بان فارسی چهارم

 • کنجکاو:جستجو
 • کنج:گوشه
 • عشق می ورزیدم:دوست داشتم
 • عاجز:ناتوان
 • زیستن:زندگی کردن
 • اندیشه:فکرکردن
 • کرسی:میز چهار چوبی که در گذشته برای گرم کردن استفاده میکردند
 • دایر نشده بود:ساخته نشده بود
 • طاق:سقف
 • استعداد:توانایی
 • قنادی:شیرینی فروشی
 • منقل:ظرفی که در آن زغال روشن میکنندو زیر کرسی می گذارنند گاهی هم در آن اسپند دود میکنند
 • ابداع:نوآوری ویژه:مخصوص
 • طبع:ذات نوآور:کسی که روش جدیدی را به وجود می‌آورد
 • دشواری:سختی
 • پشتکار:اراده
 • برگزیده شدم:انتخاب شدم
 • اقامت گزیدم:زندگی کردم
 • خویش:خود قریحه:ذوق
 • خشنود:خوش حال

معنی لغات جدید درس هشتم – فرمانده دل فارسی چهارم

 • اعتقاد:باور
 • وصف ناپذیر:غیر قابل تعریف
 • بی وقفه:بدون توقف
 • مظلوم:مورد ظلم قرار گرفته
 • تسخیرناپذیر:رام نشدنی متجاوزان:کسانی که به حریم دیگران احترام نمی‌گذارند
 • اشغال:به دست آوردن
 • تیپ:گروه
 • دژ:حصار
 • محور:مرکز
 • سربلندی:سرافرازی
 • درنگ:صبر
 • سقایی:آب دادن به دیگران
 • مانع:بازدارنده
 • محتاج:نیازمند
 • مقابله:روبه رو شدن
 • نظاره میکرد:نگاه میکرد
 • گردان:گروه
 • رگبار گلوله:گلوله دهای مثل رگبار
 • پیک:خبررسان
 • اراده:قصد
 • بالگرد:هلی کوپتر
 • مهلکه:محل هلاک شدن
 • ترجیح:بهتردانستن

معنی لغات جدید درس نهم – اتفاق ساده فارسی چهارم

 • شوق:شور و نشاط
 • بالین:بستر
 • سطر:خط
 • معالجه:درمان
 • شبنم:ژاله
 • اندک اندک:کم کم
 • آرام:آهسته
 • برخاست:بلند شد
 • غلامان:خدمتکاران
 • اتفاق:رویداد
 • سراسیمه:آشفته و پریشان تورا احظار کرده
 • اند:ازتوخواسسته اند آن جا حاضرشوی

 

معنی لغات جدید درس دهم – لطف حق فارسی چهارم

 • لطف:مهربانی
 • باطل:اشتباه
 • نیل:دور بزرگی که در سرزمین مصر واقع شده است
 • شیوه:روش
 • درفکند:انداخت
 • عدل:انصاف
 • گفته:سخن
 • بنده پروری:نوازشگری
 • رب جلیل:پروردگار با شکوه رهرو:کسی که راه دیگری را دنبال می‌کند
 • حسرت:آه و افسوس
 • اینک:اکنون
 • خرد:کوچک
 • سطح آب:بیرون آب
 • گر:اگر
 • گاهوارش:گهواره اش
 • چون:چگونه دایه:زنی که به جای مادر است
 • کای:که ای
 • رهی:رها شوی
 • طغیان:سرکشی
 • زین:از این
 • حکم:دستور
 • به که:بهتر است که

معنی لغات جدید درس یازدهم – ادب از که آموختی فارسی چهارم

 • رنج:زحمت
 • عطار:عطر فروش
 • سعی:تلاش
 • طبله:صندوقچه
 • بی فایده:بی ثمر
 • خاموش:ساکت
 • هنرنمایی:نمایش دهنده
 • هنر غاضی:جنگجو
 • بلندآواز:دارای صدای بلند میان
 • تهی:تو خالی
 • تبل:نوعی ساز بزرگ

معنی لغات جدید درس دوازدهم – شیر و موش فارسی چهارم

 • بیشه:نیزار
 • التماس:خواهش درخواست
 • خفته:خوابیده
 • وحوش:حیوانات جنگل
 • موشک:موش کوچک
 • مغفرت:آمورزش
 • آشته:پریشان
 • لابه:گریه و زاری
 • گه:گاهی
 • رحم:لطف و مهربانی
 • متغیر:آشفته
 • واکرد:باز کرد
 • کله:سر صیاد:شکارچی
 • له کندش:نابودش کند
 • حول و حوش:اطراف
 • لوس:کسی که بی دلیل میخواهد خودش را برای دیگران عزیز کند
 • درعوض:به جای
 • یک غازی:بی ارزش
 • خلاص:رهایی
 • هراس:ترس

معنی لغات جدید درس سیزدهم – پرسشگری فارسی چهارم

 • غریب:ناشناخته
 • همواره:همیشه
 • عجیب:شگفت انگیز
 • جهل:نادانی
 • معلق:وارونه
 • گریزان:فراری
 • دانش اندونزی:جمع آوری علم و دانش
 • واپسین:آخرین
 • فیلسوف:دانشمند
 • بالین:بستر
 • مسایل:مشکلات
 • در گذرم:بگذرم
 • گسترش:پخش کردن

معنی لغات جدید درس چهاردهم – مدرسه‌ی هوشمند فارسی چهارم

 • یکنواخت:یکسان
 • منتقل:جابه جا شدن
 • سپید:سفید
 • نمایان شد:ظاهر شد
 • استقبال:پیشواز
 • ریز نقش:کسی که جثه کوچکی دارد
 • قلم نوری:وسیله ای الکترونیکی که به جای گچ با آن روی تخته های هوشمند می نویسند
 • نقاله:وسیله ای برای کشیدن زاویه
 • پرگار:وسیله ای برای کشیده دایره

نحوه مطالعه و به‌خاطر سپردن لغات فارسی پایه چهارم ابتدایی

داشتن یک برنامه قوی برای مطالعه دروس با روش‌های صحیح مطالعه می‌تواند نقش بسیار پر‌رنگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموز و همچنین به خاطر سپردن لغات سخت کتاب فارسی چهارم ابتدایی داشته باشد و همچنین موجب موفقیت در امتحانات و مقاطع تحصیلی بالاتر را تضمین خواهد کرد.

مطالعه در فواصل زمانی کوتاه ولی مدارم تاثیر مثبتی در به خاطر سپردن معنی کلمات جدید خواهد داشت

خواندن کتاب فارسی پایه چهارم دبستان باید به صورت مداوم و پیوسته اما در فواصل زمانی کوتاه باشد چرا که مطالعه دروس به صورت متوالی و بدون استراحت بسیار خسته کننده خواهد بود و موجب فراموشی مجدد خواهد گشت . بنابراین سعی کنید در فواصل زمانی کوتاه مثلا ۱۰ دقیقه به صورت پیوسته و پشت‌سرهم درس بخوانید و استراحت فراموش نشود .

خوب است بدانید که ذهن انسان‌ها پس از کار و مطالعه طولانی در بازه های زمانی طولانی مدت و بدون استراحت ، تحت فشار قرار گرفته و دچار استرس می‌شود و همین مورد موجب فراموشی لغات و کلمات خواهد شد . تحقیقات ثابت کرده که در حالت استرس مغز اطلاعات جدید را جذب نکرده و این اطلاعات جدید معمولا به راحتی فراموش خواهند شد و این مورد برای تمام دروس صدق می‌کند. پس بهتر است به منظور بالا بردن کارایی و افزایش راندمان یادگیری زمان‌هایی را برای استراحت قرار دهید کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی را برای مدت کوتاهی هم که شده به کل کنار بگذارید .

به وضعیت جسمانی و سلامت خود اهمیت بدهید

ذهن انسان در حالت آرامش قدرت یادگیری بسیار بالاتری دارد و حتما این مورد را خودتان هم تجربه کرده‌اید و بلعکس در حالت‌هایی مانند خستگی ، عصبانیت و احساسات منفی دیگر ، حواس پرت و شتاب زده یا همان به صورت غریزی عمل می‌کند . بنابراین هر وقت که در وضعیت روحی یا جسمانی مناسبی نبوده و یا ذهنتان درگیر افکار دیگری است ، سمت یادگیری مباحث جدید به خصوص معنی لغات جدید کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی نروید !

حتما پس از مطالعه لغاتی که خوانده‌اید را مرور کنید

لغات جدیدی که مطالعه کرده‌اید و به خاطر سپرده‌اید را همان روز مرور کنید و نگذارید مدتی از زمان یادگیری شما بگذرد چرا که خیلی از کلماتی که یاد گرفته‌اید در حافظه کوتاه مدت شما بوده و با مرور نکردن در همان روز ، به کل از یادتان خواهد رفت . بنابراین با مرور هر درس بلافاصله پس از یادگیری ، کلمات جدید و مهم هر درس کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی را در حافظه بلند مدت خود ثبت خواهید کرد .

محیط مناسب برای یادگیری معنی لغات جدید فارسی پایه چهارم دبستان

فراهم کردن محلی مخصوص مطالعه که از آرامش ، سکوت و نور کافی برخوردار باشد ، برای بالا بردن قدرت یادگیری بسیار ضروری است . هم چنین قبل از شروع به مطالعه تمام وسایلی را که برای خواندن کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی نیاز دارید اعم از کتاب ، دفتر ، ماژیک هایلایت ، جزوات درسی و غیره را در دسترس خود قرار دهید تا ذهن‌تان تنها درگیر یادگیری باشد.

مطالعه نمونه سوالات امتحانی معنی لغات فارسی پایه چهارم ابتدایی

یکی از موثر‌ترین روش‌ها برای تثبیت مباحث در ذهن و بیشتر آماده شدن برای امتحانات ، دانلود و مطالعه نمونه سوالات امتحانی سال‌های گذشته یا مدارس دیگر بوده که می‌تواند نقاط قوت و ضعف دانش آموز را مشخص کند و آن‌ها را رفع کند . به همین دلیل توصیه می‌شود برای دانلود نمونه سوالات امتحان فارسی چهارم ابتدایی به مقاله زیر رجوع کنید .

اطلاعات بیشتر ...

پاسخ دهید