چگونه در گوگل ، اپل و فیسبوک استخدام شویم؟

آنچه محرز است این است که دلیل موفقیت های بزرگ اینگونه شرکت ها استخدام نیروهای حرفه‌ای و بااستعداد است و یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت یک شرکت است. اگر از هر کارآفرین یا مدیرعامل موفقی بپرسید که شرکتش چگونه توانسته است به این موفقیت دست پیدا کند، که این موضوع برمیگردد به نحوه مصاحبه و […]