۵ عادت تضمینی که شکست در کنکور را حتمی می کند

برای تضمین قبولی در کنکور این عادات را کنار بگذارید ۱️⃣ عدم برنامه ریزی🤐 🔴لازم نیست برنامه ی شما بی نقص باشد👍🏻در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند💪🏻 ۲️⃣ترس از امتحان کردن😰 🔴وین گرتزکی به بهترین نحو ممکن این موضوع را بیان کرده است: […]