مدارک لازم و مراحل ثبت نام بیمه قالی بافی

صنایع دستی ایران از جمله صنعت قالی بافی ایران از دیر باز مشهور و زبان زد بوده صنعتی است که اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرد می تواند بصورت جهانی از درآمد های پول آور مطرح شود ، حال برای حمایت هرچند کوچک برای بیمه قالی بافی مدارک و مراحل زیر مورد نیاز است […]