جمله توماس جفرسون درمورد آزادی رایگان

جمله توماس جفرسون درمورد آزادی

جمله توماس جفرسون درمورد آزادی سومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جایی که مردم از دولتشان بترسند ، فساد و ستم حاکم است و جایی که دولت از مردم بترسد آزادی وجود دارد. توماس جفرسون  متولد ۱۳ آوریل [...]

مشاهده و خرید