چگونه از دانش آموزان سوال بپرسیم؟

نحوه صحیح سوال پرسیدن از دانش آموزان 🌱🌱🌱🌱 سوال سازوکاری است برای ورود به ذهن دانش آموزان برای شناسایی نحوه فهم و درک و تفکر آنها، بنابراین برای اینکار باید بخوبی آماده باشید . نکات زیر می توانند در این ارتباط به شما کمک کنند ! در مجموع باید سوالاتی پرسید که تفکر بیشتر را […]