بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی فرهنگیان

سختی کار فرهنگیان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی: ➖ در پی حذف بند سختی کار که در ابتدای امسال رخ داد تلاش‌هایی با دو رویکرد، برقراری امتیاز بند مذکور و قانونی و دائمی کردن آن صورت گرفت که خوشبختانه شورای توسعه مدیریت، افزایش امتیاز برای سختی کار را مصوب کرد. 🔸 صدور #احکام_جدید فرهنگیان با […]