مردان از طلا استفاده نکنند

دلیل علمی : طلادارای خاصیت شبه القایی است برپوست وخون مردان اثر منفی دارد موجب غلظت خون شده و به مرور زمان به امراض قلبی و سکته برای آقایان منتهی میشود. حکم شرعی : و البته این موضوع در دین اسلام نیز اشاره شده است و استفاده از طلا برای مردان حرام است و همچنین […]