انتشار اولین تصویر از محل اصابت موشک‌های سپاه به مقر تروریست‌ها در سوریه

انتشار اولین تصویر از محل اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به مقر تروریست‌ها در سوریه عکس برخورد موشک های مورد اصابت سپاه در عملیات ضربت محرم مقر تجمع تروریست های داعش در هجین (۳ مایلی استقرار نیروی آمریکایی) قبل و بعد از برخورد موشک

کارخانه خراب شده سوریه در پایتخت ۵ کجاست؟

شاید شماهم از دسته افرادی باشید که  پرسیده اید کارخانه خراب شده در سریال تلویزیونی پایتخت پنج به عنوان کارخانه از کارافتاده در سوریه معرفی شده کجاست؟ و البته جالب است که بدانید کارخانه های تعطیل شده شهر ری است .