خلاصه نویسی علمی برای کنکوری ها را بیاموزید

خلاصه نویسی علمی چگونه است؟ ⚪️بسیار اتفاق افتاده که در اولین دفعه مطالعه ی یک مطلب، داوطلب فکر می کند برخی مطالب، خوب و لازم هستند و در تلخیص، آن ها را می آورد و در نهایت می بیند خلاصه نویسی، چیزی از اصل مطلب کم ندارد!!! ⚪️باید دانست هدف از خلاصه نویسی نه صرف […]