۶ نکته درباره تقویت رابطه با دانش آموزان

با رعایت نکات زیر می‌توانید روابط‌تان را با دانش‌آموزان تقویت کنید دبیران و معلمان بخوانند : ⬅️ وقتی دانش‌آموزان وارد کلاس می‌شوند با آنها احوالپرسی کنید. ⬅️رای تک‌تک آن‌ها اهمیت قائل باشید و به تک‌تک آنها توجه کنید. ⬅️به نظرهایشان با دقت گوش بدهید. ⬅️به آن‌ها مسئولیت بدهید. ⬅️ حتی موقعی که دارید رفتار نامناسبشان […]