تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷ ریاضی ،تجربی ،انسانی ،هنر و زبان

تحلیل نتایج کنکور سراسری ۹۷ پراکندگی شرکت کنندگان کنکور سراسری ۹۷ 🖊۱-گروه علوم انسانی💜: -تعداد شرکت کنندگان در آزمون۲۰۴۹۳۶نفر -کل ظرفیت پذیرش۳۰۸۱۵۴ نفر -تعدادصندلی خالی۱۰۳۲۱۸     🖊۲-گروه علوم تجربی💚: -تعدادشرکت کنندگان درآزمون۶۴۲۲۲۸نفر -کل ظرفیت پذیرش ۱۷۴۹۵۸نفر -تعداد افرادی که رد خواهندشد۴۶۷۲۷۰نفر     🖊۳-گروه ریاضی فیزیک❤️: -تعداد شرکت کنندگان در آزمون۱۴۴۴۳۷نفر -کل ظرفیت پذیرش […]