بزرگراه مرگ عراق ، حمله جت های آمریکایی به سربازان عراقی

بزرگراه مرگ بزرگراه مرگ اشاره به حملهٔ آمریکا و متحدانش بر نیروی‌های صدام در بزرگراهی شش خطه در خلال جنگ خلیج فارس دارد. نیروی‌های عراقی در حال بازگشت از شهر کویت به بصره بودند که نیروهایی آمریکایی همه را تار و مار کردند حتی عراقی های تسلیم شده را به مسلسل بستند ، این حمله […]