مُسکنی قوی تر از مورفین در بزاق دهان به نام opiorphin

بزاق دهان مسکنی ۶ برابر قوی‌تر از مورفین اوپیورفین نام مسکنی است که بدن انسان آن را تولید می کند و در بزاق تولید شده دهان وجود دارد . چرا هنگام درد دستمان را در دهان می گذاریم؟ بزاق انسان شامل یک مسکن به نام opiorphin است که شش بار قوی تر از مورفین مى […]