سخنرانی «مهلت ۳۰ساله» موسیلینی درباره ایران

۲۵ اكتبر سال ۱۹۳۲ موسولینی در سخنرانی خود معروف به «مهلت ۳۰ساله» گفت كه برای تحقق برنامه اصلاحات آجتماعی ــ اقتصادی خود و تجدید عظمت ایتالیا كه ۱۵ قرن یك ابر قدرت بزرگ بود به ۳۰ سال زمان نیاز دارد و این مدت را باید بر سركار باقی بماند؛ زیرا بیم دارد كه اگر كنار […]

شهر ویگانلا ایتالیا شهری بدون آفتاب در زمستان

شهر ویگانلا ایتالیا در زمستان ۸۴ روز از نور مستقیم خورشید بخاطر کوه های اطراف محروم است! آنها یک آینه بزرگ با کنترل کامپیوتری روی کوه نصب کرده اند تا نور خورشید را بازتاب دهد. هرساله در یازدهم نوامبر، خورشید پشت کوه ۱۶۰۰ متری پنهان می‌شود و برای ۸۴ روز این شهر و مناظر اطراف […]