اپراتور ۲۴ ساعته تخلیه خشم در المان رایگان

اپراتور ۲۴ ساعته تخلیه خشم در المان

در آلمان خط تلفنی با اپراتورهای ۲۴ ساعته وجود دارد با نام دفتر تخلیه خشم، که مردم می‌توانند هنگام عصبانیت تماس بگیرند و به زمین و زمان فحش بدهند و عصبانیت خود را تخلیه کنند.😐 دلیل این کار برای [...]

مشاهده و خرید