نمودار رشد فروش و مخاطب سینمای ایران در سال ۱۳۹۷

نمودار رشد فروش و مخاطب سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ / افزایش مخاطب و فروش به نسبت سال ۹۶ افزایش مخاطب و فروش سینما های ایران به نسبت سال ۹۶ 🔹مجموع فروش سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۵ میلیارد تومان رسید که این رقم افزایش ۲۷٪ نسبت به سال ۹۶ داشته است. 🔸همچنین سال […]