شرایط استخدام نویسنده و نحوه کار در کتافایل

شرایط و نحوه کار نویسندگان کتافایل: نحوه کار و ارسال پست : ۱⃣ ارسال روزانه حداقل ۳۰ و حداکثر ۲۰۰ پست به سایت. ۲⃣ ۲الی ۳ اسکرین شات از صفحات فایل ورد ۳⃣ ۴ الی ۶ تگ (برچسب) برای هر فایل ۴⃣ انتخاب دسته بندی ۵⃣ عنوان پست همان عنوان پایان نامه ، مقاله ،گزارش […]