هجوم برای فروش دلار خانگی رایگان

هجوم برای فروش دلار خانگی

دلار نمی خریم ! هجوم برای فروختن دلار خانگی/ دلارهای خانگی به سختي خریداری مي‌شود ، به طوری که تمامی صرافی ها از خرید دلار امتناع می کنند ، همچنین قوه قضاییه از برخورد با سایت های قیمت ساز دلار [...]

مشاهده و خرید