لیست لوازم مورد نیاز پایه ی اولی ها

پایه اول - لوازم مورد نیاز

لیست لوازم مورد نیاز (پایه ی اول) 💠کلربوک A 💠پوشه دکمه دار A4 یک عدد 💠کاغذ A4 💠کاغذ روغنی ۱۰ عدد 💠چسب ماتیکی ۱عدد 💠چسب مایع رازی ۱عدد 💠جامدادی دوقسمتی زیپ دار 💠قیچی (سرگرد و کوچک) 💠دفتر نقاشی ۴۰ برگ 💠صابون و لیوان 💠مدادرنگی ۱۲ رنگ 💠مدادمشکی و مداد قرمز(ازهرکدام ۲عدد) 💠پاکن و تراش ساده […]