نقش‌های مختلف معلم در کلاس درس رایگان

نقش‌های مختلف معلم در کلاس درس

نقش‌های مختلف و مهم معلم در کلاس در یک دسته‎بندی کلی می‎توان از سه صورت مختلف برای حرفه معلمی سخن گفت: ۱️⃣توضیح‌ دهنده؛‌ ۲️⃣مشاركت‌ دهنده؛‌ ۳️⃣توانمندساز. ✅معلم‌ توضیح‌ دهنده‌ بر موضوع‌ درس‌ تسلط [...]

مشاهده و خرید